logo

Akbank, Adana’daki aile şirketlerinin gücünü yeni nesillere taşıyor

Akbank’ın, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hayata geçirdiği “Akbank Aile Şirketleri Akademisi”nin yeni eğitim dönemi 24-25-26 Ekim’de Adana’da yapılıyor.

ADANA (GÜNEY HABER)-Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle hazırladığı “Akbank Aile Şirketleri Akademisi” programıyla şirketlerin kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor. 2014 yılında ilk mezunlarını veren Akademi’nin yeni eğitim dönemi ikinci defa İstanbul dışında bir ilde düzenleniyor. 24-25-26 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleşecek programa şirket sahibi ya da şirkette çalışan aile üyeleri katılabiliyor. Programa başvurular 17 Ekim’e kadar www.akbank.com adresi üzerinden alınıyor.

Akbank Aile Şirketleri Akademisi, aile işletmelerinin rekabet gücünü artırma ve sağlıklı büyümelerini sağlama, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma çalışmalarına destek olmayı hedefliyor. Program kapsamında stratejik yönetimden iş geliştirme ve inovasyona, kurumsallaşmadan, finansa, şirketlerde iyi yönetim uygulamalarından, hukuki konulara ve insan kaynağı yönetimine kadar pek çok konuda aile şirketi temsilcilerinin ihtiyaç duyacağı başlıklar ele alınıyor. Dünyadan ve Türkiye’den örneklerle teori ile pratiği birleştiren bilgilere yer veriliyor. Aile şirketleri için tasarlanan program kapsamındaki dersler; her biri konusunda uzman ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yapmış EDU danışmanlarının yanı sıra programa katkıda bulunan Deloitte Türkiye eğitimcileri tarafından veriliyor.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Akbank Aile Şirketleri Akademisi eğitim programlarını, tamamen aile şirketlerinin gelişim ihtiyaçlarına özel en uygun içerikler ve en etkin öğrenme yaklaşımları kullanılarak tasarladı. Eğitim programlarına katılan aile şirketleri, değişen dünyaya ayak uydurmak ve sürdürülebilirliği esas alan bir işletme olma yolunda önemli bir adım atıyor.

Programa ilişkin bilgi veren Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bazı aile şirketlerinin devam edememesinin nedenlerinin başında, nesilden nesile geçiş planının ve tanımlanmış bir sürecin olmadığına işaret etti ve ekledi:

“Aile şirketlerinde şirket içi kuralların yanı sıra doğal olarak duygular da devreye giriyor. Duyguların yoğun olduğu bu ortamda şirketlerin gelecek nesillere sağlıklı olarak devam etmesi için kurumsallaşması şart. Uzun vadede aile içi anlaşmazlıklar, profesyonellerin bu şirketlerde yaşadığı zorluklar gibi birçok sorun nedeni ile büyüme ve finansal başarı sürdürülemiyor. Firma sahipleri şirket içi sorunlarla uğraşırken bir yandan da rekabetle başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Yıllarca alın teri ile çalışıp büyük bir özveriyle devam ettirdikleri şirketleri işte bu ortamda yok olma noktasına gelebiliyor. Bu programı çok önemsiyoruz çünkü aile şirketlerinin büyümesinin Türkiye ekonomisinin gelişmesi için kritik olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadar İstanbul’da düzenlediğimiz programımıza  Türkiye’nin çeşitli illerinden KOBİ’ler katılım sağlarken bu kez ikinci defa Akbank Aile Şirketleri Akademisi’ni İstanbul dışında bir ilde Adana’da ilimizin aile şirketlerine özel gerçekleştiriyoruz. ”

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU Direktörü Dr. Cüneyt Evirgen ise program hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Aile şirketleri Türkiye’de özel sektörün ana lokomotifini oluşturuyor. Sağlıklı büyüme, şirket devamlılığı ve yeni kuşaklara işi devredebilmek için kurumsallaşmanın temellerini sağlam atmak gerekiyor. Akbank işbirliği ile 4 yıldır hayata geçirdiğimiz Aile Şirketleri Akademisi’nde şirketlerin rekabet güçlerini arttırarak karlı büyümelerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Strateji, iş planı, finans, aile anayasası, iç denetim gibi kurumsallaşmanın temas ettiği ana konulara değinilen programda aile şirketlerinin gelişim ihtiyaçlarına özel içerikler sunuyoruz. İlerleme için değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğu bu dönemde Sabancı Üniversitesi, EDU olarak Akbank Aile Şirketleri Akademisi programını Adana’da gerçekleştirerek bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir adım attığımıza inanıyoruz.”

 

Share
189 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.