logo

Yazar: Av. Hasan Koç

Av. Hasan Koç
E-Posta: hasank@adanaguneyhaber.com
Web Sitesi: http://www.adanaguneyhaber.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • İnternetten Satış

  15 Kasım 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Çağ internet çağı… İnternet her geçen gün hayatımızda daha fazla yer alırken, internetten yapılan alışveriş sayısı da giderek artıyor. İnternet gelişirken, hızlanırken, internette satılan ürün çeşitleri ile internet kullanıcısı sayısı artarken, kurye hizmeti veren şirketlerin artmaması, kendilerini geliştirmemesi aslında sektörü şuanda olumsuz yönde etkileyen tek aktör diyebili...
 • MALPRAKTİS KAVRAMI

  14 Kasım 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Sevgili okurlar bugün doktor hatasından kaynaklı hukuki sorunları ele alacağız. Öncelikle bu konu ile ilgili kavramların ne anlama geldiğini açıklamak gerekiyor Malpraktis kavramı tıbbi bir terim olup, yanlış tedavi uygulamasını ifade eder. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesi malpraktis kavramını; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik...
 • Döviz manipulasyonu ışığında fiyatları etkileme suçu

  03 Kasım 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Genel Olarak Ceza Kanunumuzun 237. maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu, Topluma Karşı Suçlar başlığını taşıyan 3. Kısmın Ekonomi, Sanayi, Ticarete İlişkin Suçlar isimli 9. Bölümünde yer almaktadır. 5237 sayılı Kanun döneminde maddenin uygulandığına ilişkin bir yargı kararına rastlanılmamaktadır. Nitekim doktrinde TCK’nın 237. maddesindeki bu suçun, sık olarak uygul...
 • Taksirle Adam Yaralama Suçu

  02 Kasım 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Taksirle yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. gibi sayısız nedenlerle bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi halinde meydana gelir. Taksirle adam yaralama suçu TCK 89. maddede düzenlenmiştir. Taksirle yaralama suçu ile kasten adam yaralama suçu arasındaki en önemli fark, taksirle yaralamada failin dikkatsiz ve özensiz davranışı neticesinde yaralama...
 • MALA ZARAR VERME SUÇU

  19 Ekim 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Sevgili okurlar bugün ceza hukuku ile alakalı mala zarar verme suçu hakkında bilgilendirme yazısı yazmaya karar verdim. Mala zarar verme, başkasına ait bir malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesidir. Mala zarar verme suçu, başkasına ait malvarlığına zarar vermeye dönük hukuka aykırı müdahaleleri cezalandırmak amacıyla ihdas edilmiştir. Mala zarar ver...
 • Bedelli Askerlik yapacak olan kişilerin iş sözleşmesinin durumu

  08 Ekim 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Yargıtay hukuk genel kurulu, askerlik yapacakları yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Acaba bu karar bedelli askerlik yapacak olan kişilerin iş sözleşmesini ne şekilde etkileyecektir? Ankara'da çalıştığı özel firmadan askerlik sebebiyle istifa eden bir şahıs, 6 aylık kısa dönem askerlik sonrası işine dönmek istemiş fakat işveren tarafından ret cevab...
 • Yargıda Hedef Süre Uygulaması

  01 Ekim 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörerek hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesini ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava yönetim sistemidir. Bu çalışmanın esas amacı makul sürede yargılanma hakkının tam olarak uygulanmasını sağlamaktır. Anayasamızın “ Hak Ar...
 • Dövizle sözleşme yapmayı yasaklayan Cumhurbaşkanı kararının genel değerlendirmesi

  25 Eylül 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  13.09.2018 tarihli resmi gazetede “Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair karar” başlıklı ve 85 karar sayılı cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeler hukukunu ilgilendiren önemli bir değişiklik yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemeye göre “ Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul v...
 • Hukukta İş Sözleşmesi Ne Anlama Gelmektedir

  17 Eylül 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  BORÇLAR KANUNU A- MADDE 393- Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İŞ KANUNU B-Madde 8 - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir...
 • İşvereniniz Tarafından Haksız Feshe Maruz Kalmanız Durumunda Haklarınız Nelerdir?

  07 Eylül 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Genel olarak İş sözleşmelerinin sona ermesi, kendiliğinden sona erme halleri dışında, fesih müessesesi ile gerçekleşmektedir. Fesih, kelime anlamı itibarıyla, ortadan kaldırma, hükümsüz bırakma, hukuki geçerliliği sona erdirme, bozma, dağıtma, kapatma şeklinde anlaşılmaktadır. Feshetmek ise fesih işlemini gerçekleştirmek anlamına gelmektedirİşveren tarafından iş sözleşmeniz hak...
 • EŞİMİN BORCUNDAN SORUMLU MUYUM?

  03 Eylül 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

    4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na (“TMK”) göre eşler, evlenmeden önce veya sonra, belli şekillere uyulmak suretiyle aralarında bir seçimlik mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa, aralarında yasa gereği edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. Bu rejime göre eşler, evlilik süresince alınan tüm mallara ortaktır. Eşlerin evlilik süresince almış oldukları mallar, edin...
 • BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLARIN DİKKATİNE!

  20 Ağustos 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Bedelli askerlerin kıdem tazminatları ne olacak? Bedelli askerlik bitince işçinin hakları nedir? Bir görüşe göre, 1475 sayılı kanunun 14.maddesine göre askerlik sebebiyle işten ayrılması halinde, işçi kıdem tazminatı için aranan 1 yıllık kıdem şartını yerine getiriyorsa yani mevcut şirketinde hali hazırda 1 yıl ve daha fazla süre ile çalışıyor ise kıdem tazminatı almaya hak ...

Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/adanagun/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 43