logo

Yazar: Av. Hasan Koç

Av. Hasan Koç
E-Posta: hasank@adanaguneyhaber.com
Web Sitesi: http://www.adanaguneyhaber.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • TÜKETİCİNİN DİKKATİNE 

  15 Şubat 2020 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Sevgili okurlar bu hafta sizlere tüketici hakları ile alakalı sıkça karşımıza çıkan AYIPLI MALın ne olduğuna ilişkin sıkça karşımıza gelen sorulardan bahsedeceğim. Ayıplı Mal Nedir? (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye ...
 • MİRASÇI KİMDİR VE MİRASIN REDDİ

  22 Ocak 2020 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Sevgili okurlar bugün sizlere mirasın reddi ve hukuki sonuçları ile ilgili bilgiler sunacağım; Her canlı için söz konusu olan ölüm biz insanlar için de söz konusu olan bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Ölümle birlikte miras gerçeği ortaya çıkar. Öncelikle mirasçılık sıfatının tespiti sonra da mirasın reddi gibi bir takım kavramlar bu noktada önem kazanır. Medeni kanunumuz...
 • BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ(BES)

  07 Mayıs 2019 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na göre, otomatik BES sistemi artık zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeyle, çalışanlar en az 3 yıl süreyle sistemden ayrılamayacak. Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koru...
 • MALPRAKTİS KAVRAMI

  21 Mart 2019 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Sevgili okurlar bugün doktor hatasından kaynaklı hukuki sorunları ele alacağız. Öncelikle bu konu ile ilgili kavramların ne anlama geldiğini açıklamak gerekiyor Malpraktis kavramı tıbbi bir terim olup, yanlış tedavi uygulamasını ifade eder. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. Maddesi malpraktis kavramını; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik ned...
 • Muvazaa ( Danışıklılık-Hile) Nedeniyle Tapu İptal Davası

  14 Ocak 2019 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Sevgili okuyucular bugün sizlere muvazaa ve muvazaadan dolayı açılan tapu iptal davasını ele aldım. Öncelikle bu kavramın ne olduğunu açıklamakla başlayalım. Muvazaa Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek durumu gizleyerek kendi gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli olmayan bir hususta anlaşmalarına muvazaa denir. Ge...
 • Döviz manipulasyonu ışığında fiyatları etkileme suçu

  03 Kasım 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Genel Olarak Ceza Kanunumuzun 237. maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu, Topluma Karşı Suçlar başlığını taşıyan 3. Kısmın Ekonomi, Sanayi, Ticarete İlişkin Suçlar isimli 9. Bölümünde yer almaktadır. 5237 sayılı Kanun döneminde maddenin uygulandığına ilişkin bir yargı kararına rastlanılmamaktadır. Nitekim doktrinde TCK’nın 237. maddesindeki bu suçun, sık olarak uygul...
 • Taksirle Adam Yaralama Suçu

  02 Kasım 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Taksirle yaralama suçu, iş kazası, trafik kazası, doktor hatası vb. gibi sayısız nedenlerle bir kimsenin vücuduna taksirle zarar verilmesi halinde meydana gelir. Taksirle adam yaralama suçu TCK 89. maddede düzenlenmiştir. Taksirle yaralama suçu ile kasten adam yaralama suçu arasındaki en önemli fark, taksirle yaralamada failin dikkatsiz ve özensiz davranışı neticesinde yaralama...
 • MALA ZARAR VERME SUÇU

  19 Ekim 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Sevgili okurlar bugün ceza hukuku ile alakalı mala zarar verme suçu hakkında bilgilendirme yazısı yazmaya karar verdim. Mala zarar verme, başkasına ait bir malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesidir. Mala zarar verme suçu, başkasına ait malvarlığına zarar vermeye dönük hukuka aykırı müdahaleleri cezalandırmak amacıyla ihdas edilmiştir. Mala zarar ver...
 • Bedelli Askerlik yapacak olan kişilerin iş sözleşmesinin durumu

  08 Ekim 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Yargıtay hukuk genel kurulu, askerlik yapacakları yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Acaba bu karar bedelli askerlik yapacak olan kişilerin iş sözleşmesini ne şekilde etkileyecektir? Ankara'da çalıştığı özel firmadan askerlik sebebiyle istifa eden bir şahıs, 6 aylık kısa dönem askerlik sonrası işine dönmek istemiş fakat işveren tarafından ret cevab...
 • Yargıda Hedef Süre Uygulaması

  01 Ekim 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  Her bir dava ve soruşturma için hedef süre öngörerek hedeflenen sürede tamamlanamayan dava ve soruşturmaların hızlandırılması amacıyla çözümler üretilmesini ve bu sayede yargılama ve soruşturma sürelerinin kısaltılmasını amaçlayan bir dava yönetim sistemidir. Bu çalışmanın esas amacı makul sürede yargılanma hakkının tam olarak uygulanmasını sağlamaktır. Anayasamızın “ Hak Ar...
 • Dövizle sözleşme yapmayı yasaklayan Cumhurbaşkanı kararının genel değerlendirmesi

  25 Eylül 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  13.09.2018 tarihli resmi gazetede “Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair karar” başlıklı ve 85 karar sayılı cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeler hukukunu ilgilendiren önemli bir değişiklik yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemeye göre “ Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul v...
 • Hukukta İş Sözleşmesi Ne Anlama Gelmektedir

  17 Eylül 2018 Av. Hasan Koç, Yazarlar

  BORÇLAR KANUNU A- MADDE 393- Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İŞ KANUNU B-Madde 8 - İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir...