logo

Yazar: Nurullah Aydın

Nurullah Aydın
E-Posta: nurullah@adanaguneyhaber.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • HUKUKTA KEYFİLİĞE YER YOKTUR   

  04 Nisan 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Devlet kurumlarında ve yargıda cemaatler arası güç yetki savaşı devlet organlarını felç etmiştir. Muhalif siyasi gruplar ve cemaat tasfiye edilirken diğer siyasi grup ve cemaatler etkin hale geliyor. Oysa temel kural; Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.. Kişiler, ...
 • HUKUKTA KEYFİLİĞE YER YOKTUR    

  30 Mart 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Devlet kurumlarında ve yargıda cemaatler arası güç yetki savaşı devlet organlarını felç etmiştir. Muhalif siyasi gruplar ve cemaat tasfiye edilirken diğer siyasi grup ve cemaatler etkin hale geliyor. Oysa temel kural; Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.. Kişiler, ...
 • HUKUKTA KEYFİLİĞE YER YOKTUR          

  27 Mart 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Devlet kurumlarında ve yargıda cemaatler arası güç yetki savaşı devlet organlarını felç etmiştir. Muhalif siyasi gruplar ve cemaat tasfiye edilirken diğer siyasi grup ve cemaatler etkin hale geliyor. Oysa temel kural; Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.. Kişiler, ...
 • Bilim; Bir Eseri Yok Ama Profesör

  17 Mart 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Türkiye’nin sorunlarının temelinde bilgi, birikim, yetişme, uzmanlık kavramlarının anlamını yitirmesi yer almaktadır. Ülke yönetiminde olan siyasetçilerin, bürokratların akademisyenlerin, yargı mensuplarının geçmişleri, eğitim durumları, birikimleri ne?                                                                                                                               ...
 • Bilim; Bir Eseri Yok Ama Profesör

  08 Mart 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Türkiye’nin sorunlarının temelinde bilgi, birikim, yetişme, uzmanlık kavramlarının anlamını yitirmesi yer almaktadır. Ülke yönetiminde olan siyasetçilerin, bürokratların akademisyenlerin, yargı mensuplarının geçmişleri, eğitim durumları, birikimleri ne?             Türkiye’nin bilim dünyasındaki yeri konusunda nedense suskunluk var. Bilimsel çalışmalarda dünya ülkeleri arası...
 • Bilim; Bir Eseri Yok Ama Profesör

  20 Şubat 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Türkiye’nin sorunlarının temelinde bilgi, birikim, yetişme, uzmanlık kavramlarının anlamını yitirmesi yer almaktadır. Ülke yönetiminde olan siyasetçilerin, bürokratların akademisyenlerin, yargı mensuplarının geçmişleri, eğitim durumları, birikimleri ne?             Türkiye’nin bilim dünyasındaki yeri konusunda nedense suskunluk var. Bilimsel çalışmalarda dünya ülkeleri arası...
 • Güvensizlik ve Ayrışma

  19 Şubat 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Herkes kuşkulu, endişeli. Sözlere ve davranışlara dikkat ediyor. Hep kuşkuyla bakıyor. Peki, ama neden? Yaşananlar ortada. Kime, neden, niçin güvenilecek?  Ayrıştırdılar. Nefret ettirdiler. Ülkede kin, nefret, öfke fırtınası yaşanıyor. Tabi bu fırtına belli çevrelerce bilinçli bir şekilde yaşatılıyor. Ucube tipler etkili ve yetkili oldular. Ama ne yazık ki, rezilliğin dibine vu...
 • GÜVENSİZLİK VE AYRIŞMA

  10 Şubat 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Herkes kuşkulu, endişeli. Sözlere ve davranışlara dikkat ediyor. Hep kuşkuyla bakıyor. Peki, ama neden? Yaşananlar ortada. Kime, neden, niçin güvenilecek?  Ayrıştırdılar. Nefret ettirdiler. Ülkede kin, nefret, öfke fırtınası yaşanıyor. Tabi bu fırtına belli çevrelerce bilinçli bir şekilde yaşatılıyor. Ucube tipler etkili ve yetkili oldular. Ama ne yazık ki, rezilliğin dibine vu...
 • GÜVENSİZLİK VE AYRIŞMA

  05 Şubat 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Herkes kuşkulu, endişeli. Sözlere ve davranışlara dikkat ediyor. Hep kuşkuyla bakıyor. Peki, ama neden? Yaşananlar ortada. Kime, neden, niçin güvenilecek?  Ayrıştırdılar. Nefret ettirdiler. Ülkede kin, nefret, öfke fırtınası yaşanıyor. Tabi bu fırtına belli çevrelerce bilinçli bir şekilde yaşatılıyor. Ucube tipler etkili ve yetkili oldular. Ama ne yazık ki, rezilliğin dibine vu...
 • GÜVENSİZLİK VE AYRIŞMA

  03 Şubat 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Herkes kuşkulu, endişeli. Sözlere ve davranışlara dikkat ediyor. Hep kuşkuyla bakıyor. Peki, ama neden? Yaşananlar ortada. Kime, neden, niçin güvenilecek?  Ayrıştırdılar. Nefret ettirdiler. Ülkede kin, nefret, öfke fırtınası yaşanıyor. Tabi bu fırtına belli çevrelerce bilinçli bir şekilde yaşatılıyor. Ucube tipler etkili ve yetkili oldular. Ama ne yazık ki, rezilliğin dibine vu...
 • Anayasal düzende-hukuk devletinde erozyon

  23 Ocak 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Kavramlar, anlamlar, uygulamalar sürekli değişiyor. Olmadı yeniden. Bunda temel neden; modern cumhuriyet rejiminin işleyişi ile ilgili, devlet kurumlarının yapısıyla ilgili, çağdaş değerler yerine din görüntülü çıkar odaklı siyaset ve yaşam anlayışıyla ilgili genel kabullerin tersyüz edilmesidir. Varolanla değiştirilmek istenen arasında her zaman varolan çekişme; bu kez kendi i...
 • Anayasal düzende-hukuk devletinde erozyon

  18 Ocak 2018 Prof. Dr. Nurullah Aydın, Yazarlar

  Kavramlar, anlamlar, uygulamalar sürekli değişiyor. Olmadı yeniden. Bunda temel neden; modern cumhuriyet rejiminin işleyişi ile ilgili, devlet kurumlarının yapısıyla ilgili, çağdaş değerler yerine din görüntülü çıkar odaklı siyaset ve yaşam anlayışıyla ilgili genel kabullerin tersyüz edilmesidir. Varolanla değiştirilmek istenen arasında her zaman varolan çekişme; bu kez kendi i...