logo

29 Kasım 2018

Barut: “Meraların amaç dışı kullanımı önlensin”

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, devletin tasarrufunda olan mera, yaylak ve kışlakların işgaline karşı harekete geçilmesini istedi

ADANA (GÜNEY HABER)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, devletin tasarrufunda olan mera, yaylak ve kışlakların işgali ve amaç dışı kullanımını Meclis gündemine taşıdı.

Mera, çayır, yaylak ve kışlaklarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi sunan Ayhan Barut, “Mera, yaylak ve kışlaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu alanların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, Mera Kanunun 14’ncü maddesinde sayılan haller istisna olmak üzere amacı dışında kullanılamayacağı, sınır aşımı ve işgale uğratılamayacağı, mevzuata aykırı şekilde kaçak yapılaşmanın yapılamayacağı belirtilmektedir” dedi.

YANIT İSTEDİ

Bu gerçekliklere karşın mera, çayır, yaylak ve kışlakların işgal edildiğini belirten Ayhan Barut, şu sorulara yanıt istedi:

“1- Türkiye genelinde son 10 yılda amaç dışı kullanıma maruz kalan ve/veya işgal edilen çayır, mera, yaylak ve kışlak alan miktarı nedir?  İllere göre dağılımı nasıldır?

2- Bahse konu çayır, mera, yaylak ve kışlaklar hangi amaçlar doğrultusunda kullanılmış veya işgal edilmiştir?

3- Mera Kanunu gereğince çayır, mera, yaylak ve kışlak alanlardan elde edilen gelir miktarı son 10 yıl için ayrı ayrı ne kadardır? Elde dilen gelir miktarı hangi amaç doğrultusunda nerelere kullanılmıştır?

4- Çayır, mera, yaylak ve kışlakların amaç dışı kullanılması ve işgaline ilişkin bakanlık birimlerine ihbar gelmekte midir? Hangi tarihlerde hangi illerden ihbar gelmiştir? Bakanlık olarak gelen ihbarlarla ilgili adli, idari ve cezai hangi iş ve işlemlerde bulunulmuştur? Sonuçları ne olmuştur?

5- Çayır, mera, yaylak ve kışlakların korunması hususunda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürüttüğünüz çalışmalar var mı? Amaç dışı kullanım ve işgalin önüne geçmek amacıyla denetlemeler yapılmakta mıdır? Çayır, mera, yaylak ve kışlakların korunması amacıyla alınan tedbirler nelerdir?

6- İmara açılan ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında toplu konut alanına dönüştürülen ülkemiz genelinde mera alanı var mı?  Varsa ne kadar alanda ve hangi illerimizde böyle bir tasarrufa gidilmiştir?

7- Meraların tahdit, tescil ve tahsis işlemleri Mera Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1998 yılından günümüze 20 yılldır neden bitirilememiştir?”

 

Share
267 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.