logo

07 Mayıs 2019

“ÇİFTÇİNİN HAKKI GASP EDİLİYOR”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Pamuktaki
prim skandalını Meclis gündemine taşıdı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, ‘beyaz altın’ olarak bilinen pamukta
dönüm başına 600-650 kilogram aralığında verim alan üreticilerin prim
desteğinin 500 kilograma düşürülmesi kararına sert tepki gösterdi. Barut,
“Pamuk üreticisi çiftçilerimiz bölge ve illerine göre dekara 600-700
kilogram verim alınan yerlerde, devletin, bakanlığın tarım teşkilatlarının
belirlediği rakama göre müstahsil makbuzunu kesmiş ve dosyasını teslim
etmiştir. Buna karşın destekleme prim miktarı düşürülüp çiftçinin hakkı ‘gasp’
edilerek büyük bir skandala imza atılmış, çiftçi mağdur edilmiştir”
dedi. 

ADANA (GÜNEY HABER)
– Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve
Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, ‘beyaz altın’ olarak bilinen pamukta
dönüm başına 600-650 kilogram aralığında verim alan üreticilerin prim
desteğinin 500 kilograma düşürülmesi kararına sert tepki gösterdi. 

Prim skandalını
Meclis gündemine taşıyarak alınan kararla üreticinin yüzde 30 oranında gelir
kaybı yaşayacağına dikkat çeken Ayhan Barut, “Pamuk üreticisi
çiftçilerimiz bölge ve illerine göre dekara 600-700 kilogram verim alınan
yerlerde, devletin, bakanlığın tarım teşkilatlarının belirlediği rakama göre
müstahsil makbuzunu kesmiş ve dosyasını teslim etmiştir. Buna karşın destekleme
prim miktarı düşürülüp çiftçinin hakkı ‘gasp’ edilerek büyük bir skandala imza
atılmış, çiftçi mağdur edilmiştir” dedi. 

MECLİS’E SORU
ÖNERGESİ VERDİ

CHP Adana
Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut,
konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması
istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sundu. ‘Beyaz
altın’ olarak bilinen pamukta dönüm başına 600 – 650 kilogram aralığında üretim
yapan çiftçinin aldığı prim desteğinin dönüm başına 500 kilograma düşürüldüğünü
aktaran Ayhan Barut, “Çukurova Bölgesi’ndeki çiftçilerimiz başta olmak
üzere pamuk üreticileri bu destekleme miktarının düşürülmesine büyük tepki
göstermiştir. Skandal olarak gördüğümüz ve asla kabul edilemeyecek olan bu durum
adeta infiale neden olmuştur” diye konuştu. 

“BAKANLIK
BÜTÇESİ VAHİM DURUMDA”

Pamuk üreticisinin
dekara 600-700 kilogram verim alınan yerlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı
teşkilatlarının belirlediği rakama göre müstahsil makbuzu kesip dosyasını
teslim ettiğini anımsatan Ayhan Barut, şöyle konuştu:

“Buna karşın
destekleme prim miktarı düşürülüp üreticinin hakkı ‘gasp’ edilerek büyük bir
skandala imza atılmış ve mağduriyet yaratılmıştır. Ülkemizde sınırlı miktarda
üretimi yapılan, tekstil, yağ, yem ve dokuma gibi 30’dan fazla işkolunun en
önemli hammaddesi olarak öne çıkan, büyük bir servet olan pamukta desteklemenin
düşürülmesi nedeniyle çiftçi üretimden çekilmek durumunda kalacaktır.
Türkiye’nin yıllık ortalama 2 milyar dolarlık pamuk ithalatı yaptığı gözetilirse
bu gelişmenin ne demek olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca, pamuk destekleme
fiyatlarının düşürülmesi Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin vahim bir durumda
olduğunu gösteriyor.” 

“HÜKÜMET
ÇİFTÇİSİNİ KANDIRIR MI?”

CHP Adana
Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut,
Meclis’e sunduğu önergede şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

“1. Pamukta
gelişen teknoloji ve yeni çeşitlerle verim artışı yaşanırken destekleme miktarı
neden 500 kilograma düşürülmüştür? Gelişen tarım teknolojileri ile yüksek
verimli pamuk tohum çeşitleri sayesinde dekara 650 kg üretmiş ve verim almış
çiftçinin suçu nedir?

2. Devletin,
bakanlığın ilgili il ve ilçe teşkilatları tarafından belirlenen miktarda
kesilen müstahsil makbuzları karşılığı alacağı desteklemeye göre verilen karar
ile yüzde 30 kayıp söz konusudur. Bu kaybı kim nasıl karşılayacak? Bu durum
çiftçiler için kazanılmış prim haklarını ellerinden almak değil mi? Bir başka
ifade ile bu bir ‘hak gasbı’ değil mi? Devlet üreticisine, çiftçisine, insanına
bunu nasıl yapar?

3. Pamukta
destekleme miktarının düşürülmesi ile amaçlanan nedir? Bu bir skandal değil
midir? Devlet, hükümet çiftçisini kandırır mı?

4. Pamuk üreticisi
çiftçilerimizin 2018 yılında ürettiği pamuk primleri hala ödenmedi. Çiftçi dört
gözle bu ödemeyi bekliyor. Bu paralar hala neden ödenmiyor? Tarıma ve
üreticilere daha fazla destek verilmesi gerekirken bütçe yetersiz kaldığı için
mi pamuk primleri düşürülüyor?

5. Çiftçi dört
gözle prim ödemesini beklerken, bakanlık olmaz bir skandala imza atarak dekara
ödenecek destekleme miktarının düşürüleceğini neden çiftçisine önceden
bildirmedi?

6. Ülkemiz tarımını
ithalattan kurtarmak için her alanda ve her üründe daha fazla üretim yapmamız
gerekli iken, üretimi düşürecek ve üreticiyi tarımdan uzaklaştıracak bu
uygulama suç değil mi?

7. Prim desteğini
düşürmek çiftçiyi cezalandırmak değilse nedir? Bu nedenle pamuk üreticisi ekip
biçmekten çekilirse ülkemiz için daha büyük sorunlar ortaya çıkmaz mı? Bu
konuda bakanlığın bir öngörüsü var mıdır? Nedir?

8. Tarımda net
ithalatçı olan ülkemizin pamuk ithalatına yılda ortalama 2 milyar dolar
ödeniyor. Üretimin artması için çiftçinin daha çok desteklenmesi gerekirken
pamuk primlerinde kesintiye gidilmesi ithalatın artmasına neden olmayacak mı?
İthalata para ödeneceğine ülkemiz çiftçisi üretim konusunda neden
desteklenmiyor?

9. Tarımsal
ürünlerin desteklenmesinde uygulanan tasarrufun bakanlık bütçesi ile ilişkisi
nedir? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi. İki bakanlığın
birleştirilmesine rağmen bakanlığın bütçesi yetersiz mi kalıyor? 

10. Tarım ve Orman
Bakanlığının bütçesinden çiftçilerimizin desteklenmesi için yeterli kaynağı
ayıramamakta mıdır? Bütçe görüşmelerinde bu bütçenin tarım ve üreticinin
sorunlarına çözüm bulamayacağını söylemiştik. Bütçe vahim durumda olduğu için
mi üreticilerin hak ettiği pamuk primleri düşürülüyor ve bundan sonra alacağı
desteklemeler düşük miktarda tutuluyor?”

Share
337 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.