logo

istanbul escort bayan

istanbul escort

istanbul escort

porno izle

porno indir

sikiş izle

“Çocukların öldüren değil, özgürce nefes alabildikleri temiz bir havaya ihtiyaçları var!”

Adana Barosu Çevre ve Kentleşme Komisyonu ile Çocuk Hakları Komisyonu ortak basın açıklaması yaptı.

 “Çocukların öldüren değil, özgürce nefes alabildikleri temiz bir havaya ihtiyaçları var!”

 Baro Çevre ve Kentleşme Komisyonu ile Çocuk Hakları Komisyonu bugün yaptıkları ortak basın açıklamasında, Adana’nın yoğun bir hava kirliliğine maruz kaldığını, bu durumun en fazla bebekler, çocuklar, gebe ve yaşlılarda ciddi oranda risk teşkil etmekte olduğunu bildirdi.

ADANA (GÜNEY HABER)- Baro Çevre ve Kentleşme Komisyonu ile Çocuk Hakları Komisyonu bugün yaptıkları ortak basın açıklamasında, Adana’nın yoğun bir hava kirliliğine maruz kaldığını, bu durumun en fazla bebekler, çocuklar, gebe ve yaşlılarda ciddi oranda risk teşkil etmekte olduğunu bildirdi. Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda gerçekleşen basın açıklamasına Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, Genel Sekreter Av. Semih Gökayaz, Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Nevzat Elçi, Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Simay Sönmezateş, Çevre ve Kentleşme Komisyonu Başkanı Av. Umut Erdem, komisyonu üyeleri ile birlikte baroya kayıtlı avukatlar katıldı.

Baro Çevre ve Kentleşme Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sevda Sevilmiş, basın açıklamasını okudu.  Açıklamada, hava kirliliğinin insan sağlığı bakımından tehdit oluşturacak boyutlardayken kış aylarında, odun-kömür vs. yakarak ısınma tercih edilmesi ve havaya salınan zehirli madde miktarının artması dolayısıyla çok daha vahim boyutlara gelmekte olduğuna vurgu yapıldı.

VERİLER AKTARILDI

Adana Barosu tarafından ortak yapılan basın açıklamasında şu konulara dikkat çekildi.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün görünmez katil olarak tanımladığı hava kirliliği çocuklar için, başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere birçok kalıcı hastalıklara sebep olmaktadır ve ne yazık ki kısa zamanda çocuklar için öldürücü etkilere yol açmaktadır.

02.01.2018 gece saatlerinde hava kirliliği nedeniyle göz gözü görmezken Devletin resmi internet sitesi olan www.havaizleme.gov.tr  “den saat 22.00 itibariyle aldığımız verilere göre

Adana Valilik ölçüm istasyonu-  pm (10 ) 610 ug / m3 ( 10 mikron partikül madde  -metreküpde 610  mikrogram )

Adana Meteoroloji ölçüm istasyonu -pm (10 ) 793 ug / m3 ( 10 mikron partikül madde -metreküpte 793  mikrogram ) olmuştur.

Dünya Sağlık Örgütünün  ( WHO )   PM (10 ) -10 mikron partikül madde için belirlediği sağlığa zararlı sınır değer 20 ug/ m3 – AB’nin sınır değeri 50 ug /m3 -Türkiye’nin sınır değeri ise 70 ug /m3’tür.   Dünya Sağlık Örgütü Kanser Araştırma biriminin 2013 yılında yayınladığı rapora göre partikül madde kirliliği ( dış ortam hava kirliliği ) akciğer kanserine yol açmakta, mesane kanseriyle pozitif ilişkisi bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verdiği sınır değer 20 ug /m3 iken, 2.01.2018 Salı akşamı saat 22.00’de Adanalılar olarak 793  ug / m3 olarak  partikül madde soluduk.

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE BU DEĞER UYARI EŞİĞİNİN AŞILDIĞI BİR DEĞERDİR.

UNICEF’in 2017 yılında yayınladığı “Havayı Çocuklar için Temizleyin”  başlıklı raporda uydu görüntüleri kullanılarak, dünyada ne kadar çocuğun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen uluslararası standartların üzerinde bir oranda hava kirliliğine maruz kaldığı ortaya kondu. Bu rapora göre milyonlarca çocuk uluslararası standartlardan en az 6 kat daha fazla hava kirliliğine maruz kaldığı ve bu sebepten dolayı her yıl 920 bin çocuğun hava kirliliğinden öldüğü belirtiliyor.

Hekimler, çocukların hava kirliliğine karşı daha hassas olduklarını, toksinleri zararsız hale çevirme sistemlerinin yetersiz olduğunu, hızla büyüyen ve çoğalan hücrelerinde çevresel zararlıların daha kolay hasar oluşturduğunu, burun yerine daha çok ağızdan soluk alıp verdikleri için akciğerlere doğrudan giden kirli havanın gelişimleri kötü yönde etkilediğini belirtmektedirler.

Çocuk Hakları Sözleşmesini 1990 yılında imzalayarak ve 27 Ocak 1995’te Resmi Gazete’de yayımlayarak bağlayıcı bir norm haline getiren Türkiye, Sözleşmeyle çocuk haklarının korunmasını sağlamayı amaç edinmeyi, bu hakların yaşama geçirilmesi için yükümlülüklere uymayı sadece uluslararası hukukta taahhüt etmiş değil, başta bu coğrafyada doğan her çocuğa taahhüt etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle her alanda çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyen çevre politikaları güdülerek, hava kirliliği ile mücadele etmek tüm kamu makamlarının sorumluluğudur. Uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde kamu makamlarının pozitif(birincil) yükümlülüğü gereği hava kirliliğine sebep olacak tüm faktörlerin engellenmesi, çocukların temiz ve sağlıklı bir havada nefes alabilmelerinin mümkün olması için tüm çabanın gösterilmesi gerekmekte, kamu makamlarının uygulamalarının toplumdaki bireylerce yahut tüzel kişiliklerce ihlal edilerek hava kirliliğine sebep olduğu durumların tespit edilmesi halinde bu kez kamu makamlarının negatif(ikincil) yükümlülüğü olarak en etkili soruşturmaların yapılarak kirliğe derhal son verilmesi için idari yaptırım süreçleri işletilmeli ve hukuki yaptırımlarla da caydırıcılık politikaları uygulanmalıdır. Başta kent özelinde ardından ulusal düzeyde hava kirliliği konusunda toplumsal bilinç artırılmalı, çocukların temiz ve sağlıklı bir havada nefes alabilmeleri sağlanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün uluslararası hava kalitesi standartlarının gerekleri yerine getirmeye çalışmalıdır. Fosil yakıt tüketimi azaltmalı, enerji etkinliği ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi alanlara kamusal yatırımlar yapmalı, kentler bazında yerel yönetimlerin kış aylarındaki kömür-odun vs ile ısınma yerine alternatif çevreci-ekoloji odaklı ısınma yöntemlerinin üretmesi sağlanmalıdır. Çocukların hava kirliliğe maruz kalma durumlarını asgariye indirmekten ve onları kirli hava soludukları çevreden yalıtmaktan yana değil, hava kirliliğinin derhal önlenmesi için yapılması gereken her şeyin acilen hayata geçirilmesinden, sağlık ve yaşam haklarının ihlal edilmediği, özgürce nefes alabildikleri temiz ve sağlıklı bir çevrenin var edilmesi gerekmektedir! Bu amaç ile herkesi çocuklara karşı toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmeye, kamu makamlarını ise hukuki ve idari sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye ve hava kirliliğini engellemeye davet ederiz. ”

Açıklamanın ardından, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kentleşme Hukuku Üyesi ve Baromuz mensubu Av. İsmail Hakkı Atal da; Kömür tüketiminin çok yoğun olduğu günümüzde, önümüzdeki yıllarda bu durumun halk sağlığına olumsuz etkisi olacağını ifade etti.

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük ise,  Çocuk Hakları ve Çevre ve Kentleşme Komisyonumuzun en yoğun, en faal çalışan komisyonlarımızdan olduğunu ifade ederek; Komisyonların koordinatörlerine, başkanlarına ve üyelerine değerli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

Share
364 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.