logo

13 Haziran 2019

CUELT 2019 Çukurova Üniversitesi’nde Yapıldı

Çukurova Uluslararası
İngilizce Öğretmenleri Konferansı’nın 5.’si (CUELT 2019) “İngilizceyi Yabancı
Dil/İkinci Dil olarak öğrenme ve öğretmede küresel düşünüp yerel davranma
konuları ve akımları” teması ile çok sayıda öğretim üyesi, öğretmen ve öğretmen
adayı katılımı ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde Mithat Özsan
Amfisi’nde gerçekleşti.

Konferansın açılış konuşmalarını ÇÜ Eğitim Fakültesi İngiliz
Dili Eğitimi A.B.D Başkanı Prof. Dr. Zühal Okan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice
Sofu, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bedir, 
U.S.A Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi David Fay yaptı.

CUELT Konferanslarının
Misyonu ve Vizyonu

Açılış konuşması yapan onursal konuk Prof. Dr. Hatice
Sofu CUELT konferanslarının gelişiminden söz etti.

Prof. Dr. Sofu şunları söyledi: “Çukurova Üniversitesi kurulduğu
günden bugüne kadar alanda çalışan araştırmacıları ve birçoğu bölümümüzün
mezunu olan Adana’daki okullarda çalışan İngilizce öğretmenlerini bir araya
getiren birçok ulusal ve uluslararası kongreye ev sahipliği yapmıştır.
Kuruluşundan bu yana geçen 36 yıl içinde bölümümüz büyümüş ve kongrelere ev
sahipliği yapmanın yanı sıra iki tane önemli kongrenin başlatıcısı olmuştur.
Doç. Dr. Hasan Bedir, bu kongrelerden biri olan CUELT Konferanslarını ilk
olarak İngilizce öğretmenleri için hizmet içi eğitim çalıştayları olarak
başlatmıştır. Kuramla uygulamanın birleştirilmesi ihtiyacından doğan bu
çalıştaylar zaman içinde akademik çalışmaların paylaşıldığı bir dizi kongreye
dönüşmüştür. Bu kongrelerin hepsinde ana tema öğrenme-öğretme ve kuram-uygulama
etkileşimi olmuştur. Bu kongreler dizisini başlatan ve sürdüren Doç. Dr. Hasan
Bedir’e, organizasyonda büyük emeği geçen Öğretim Üyesi Dr. Hülya Aslan
Tuncer’e, araştırma görevlilerimize ve tüm organizasyon ekibine teşekkür
ediyorum.”

Küresel Düşün Yerel
Hareket Et

Doç. Dr. Hasan Bedir de, iki buçuk gün süren CUELT 2019’un
programında beş çağrılı konuşmacı, 75 oturum ve 6 çalıştay etkinliği olduğunu
söyledi. Doç. Dr. Bedir, CUELT Konferanslarının İngiliz Dili Eğitimi ve
Öğretimi alanında önde gelen konferanslardan biri olmayı ve her yıl dünyanın
değişik ülkelerinden katılımcı almayı başardığını söyleyerek CUELT
konferansları misyonunun İngiliz Dili Öğrenimi ve Öğretimi alanında çalışan
akademisyenleri, sınıf içi uygulamaları yapan araştırmacı ve öğretmenleri bir
araya getirerek teori ile pratiğin köprüsünü oluşturmak olduğuna vurgu
yaptı. 

İngilizcenin hem akademik hem de akademik olmayan
ortamlar için gerekli bir araç haline geldiğini ve küreselleşmede mevcut
İngilizce öğretim uygulamalarının gözden geçirilmesinin önemine dikkat çeken
Doç. Dr. Bedir, “CUELT konferanslarının 5.’si olan CUELT 2019 konferansının
“İngilizceyi Yabancı Dil/İkinci Dil olarak öğrenme ve öğretmede küresel düşünüp
yerel davranma konuları ve akımları” teması, son zamanlarda ortaya çıkan eğitim
araştırmalarının en iddialı ve en umut verici konularından biridir. Bir
sosyolog olan Roland Robertson (1995) “glocalization” “ı küresel” ve “yereldeki
küresel” arasındaki etkileşim olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan beri de bu
terim “Küresel düşün, yerel hareket et” uygulamalarına dikkat çekerek dil
çalışmalarında özellikle de İngilizce öğrenim ve öğretiminde uygulamaktadır.”
dedi.

Doç. Dr. Hasan Bedir çağrılı konuşmacılar Prof. Dr.
Gölge Seferoğlu, Prof. Dr. Arif Sarıçoban, Prof. Dr. Paul Kei Matsuda, Assist.
Prof. Dr. Christine Coombe and J.T. Rehill’e ve CUELT 2019’a finansal ve
akademik destek sağlayan Public Affairs, Embassy of the United States of America
ve Cambridge University Press’e teşekkür etti.

Share
882 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.