logo

Çulhaoğlu:YEP ve OVP’yi eleştirdi

İYİ Parti Adana Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kaynağı ve faydası belirsiz, tutarsız ve yanlış ekonomi politikalarını türkiye büyük millet meclisine taşıdı.

 ADANA (GÜNEY HABER)- İYİ Parti Adana Milletvekili TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kaynağı ve faydası belirsiz, tutarsız ve yanlış ekonomi politikalarını türkiye büyük millet meclisine taşıdı.

16 yıldır kesintisiz olarak ülke yönetiminde bulunan iktidar tarafından izlenen kısa vadeli, vizyonsuz ve hatalı politikaların sonucunda, Ülkemizde hükümetinizin kabul etmediği ekonomik kriz yaşanmaktadır. Ekonomik krizin sebepleri hem 16 yıllık iktidar yanlışlarından hem de küresel gelişmelerden ve bu ekonomik gelişmelerin yanlış değerlendirilip gerekli tedbirleri zamanında almamasından kaynaklanmaktadır. Yeni Ekonomik Program (YEP) adı altında açıkladığınız Orta Vadeli Program (OVP) gerek biçim gerekse içerik olarak ciddi eksiklikler ve tutarsızlıklar içermektedir.

YEP yurtiçi tasarruf oranlarının yetersizliği, reel kesimde yaşanan ciddi sıkıntılar, ekonomik ağırlıklı olarak düşük ve orta dereceli teknolojik sektörlerin ağırlıkta olduğu bir üretim ve ihracat yapısı, imalat sanayiinde teknoloji yoğunluğunun düşük olması, döviz cinsinden borçlanmış firmaların döviz kurlarındaki artış nedeniyle borçlarının yükselmesi, cari açık, bütçe açığı, vergi yapısı, ekonomide kayıt dışılığın fazla olması, işgücüne katılımın azlığı gibi yapısal problemler ile ilgili çözüm önerileri ni içermemektedir. Ekonomide yüksek enflasyon ve daralma yaşanırken, kamuoyuna her şey iyi olacak, bunu da aşacağız şeklindeki mesajlarla ekonomik krizle mücadele edilemeyeceği hepimizce malum dur.Bu sebeplerle “Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunu ile ilgili olarak;

Soru 1:Türkiye Kalkınma Fonu’nun (Fon) ülkemizde kurulu benzer amaçlı fonların tabii tutulduğu SPK’ya ve buna göre çıkartılmış alt düzenlemelere tabii olmaması, ayrıca gelir ve kurumlar vergisi başta olmamak üzere birçok vergi, harç, ücret ve masraftan muaf tutulması, bu fonun cazibesinin Türk Sermaye Piyasasındaki rekabeti bozmasına neden olacak derecede yüksek tutularak yabancı sermayeyi ülkemize çekmek için atılmış bir adım olarak mı düşünüyor sunuz?

Soru 2: Acele edilerek çıkarılan bu kanunla, Türk varlıklarının yabancı yatırımcılara değerlerinin altında hızlı bir şekilde satılarak, ülkemizin döviz sıkıntısını gidereceğini mi düşünmektesiniz?

Soru 3:Bu kanun hazırlanırken Rekabet Kurumunun görüşünün alınmamasının gerekçesini milletimiz ile paylaşmayı düşünüyor musunuz?

Soru 4:Bu kanunda bankanın ve banka bünyesinde kurulan Fon’un kaynağı, siz ve AKP sözcüleri tarafından açıklanmadı. Finansal kaynağın İşsizlik Fonu Olmayacağını milletimize taahhüt edebiliyor musunuz?

Soru 5:Bu kanun ile Türk sanayi inde teknolojik ve yapısal dönüşüme nasıl katkı sağlanacağı tarafınızdan belirtilmemiş olup, bu konu ile ilgili somut bir adım atmayı ve milletimiz ile bunu paylaşmayı düşünüyor musunuz?

 

Share
293 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.