logo

Emeklilerin sorunları için Meclis Araştırması

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut,
yeni yasama yılının ilk Meclis Araştırma Önergesi’ni emeklilerin sorunları
üzerine verdi. Bulut, 12 milyondan fazla emeklinin refah düzeyinin artırılması
için Meclis’te bir komisyon kurulmasını istedi.

(HABER
MERKEZİ)- CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, emeklilerin sorunlarının
araştırılması için hazırladığı Meclis Araştırma Önergesi’ni TBMM Başkanlığına
sundu. Bulut,  2019 yılı itibariyle
ülkemizde 12 milyondan fazla sayıda emekli bulunduğunu, emeklilerin büyük
çoğunluğunun maaşlarının yetersizliği sebebiyle kayıt dışı olarak asgari
ücretin altında çalışmak zorunda kaldığını bildirdi.

EMEKLİLERİN
MAAŞLARI HACZEDİLİYOR

Yaşanan
ekonomik krizlerin, üst üste yapılan zamların, dar ve sabit gelirli emekli
vatandaşları zor durumda bıraktığını kaydeden Bulut, “Dört kişilik bir ailenin açlık
sınırının 2 bin 58.72 TL, yoksulluk sınırının 6 bin 705.94 TL olduğu ülkemizde
yüksek enflasyon emekli maaşlarını günbegün eritmektedir. Geçim sıkıntısı
çeken, zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan emeklilerin, yasa dışı
bir şekilde maaşlarına bloke ve haciz konulmakta, ekonomik sıkıntı nedeniyle
emekli vatandaşlarımız kendini yakarak intihara teşebbüs etmektedir” dedi.

EMEKLİLİKTE
YAŞA TAKILANLAR MAĞDUR

1999
yılında emeklilik yaşının yükseltilmesi, yıl ve prim gün sayısını
tamamlayanların yaş koşuluna takılması nedeniyle büyük mağduriyetlerin ortaya
çıktığını kaydeden Bulut, devletin gençsin gerekçesiyle emekli etmediği, özel
sektörün ise yaşlısın gerekçesiyle iş vermediği emeklilikte yaşa takılanların,
emekliliğe kadar daha güvencesiz ve düşük ücretli işlerde çalışmak zorunda
kaldığını ifade etti.

ÜLKENİN
YÜZDE 70’İ BORÇLU

CHP’li
Bulut, En zengin ve en yoksul kesim arasındaki makasın giderek açıldığı
ülkemizde,  zengin kesimin gelirden
aldığı pay artarken, TÜİK’in yaptığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre
ülkenin yüzde 70,4’ünün borçlu olduğu ortaya çıkmıştır. Yine TÜİK rakamlarına
göre nüfusun  %58,3’ü evden uzakta bir
haftalık tatil masraflarını karşılayamamaktadır” dedi.

EMEKLİLER
TOPLUMUN DIŞINA İTİLİYOR

Emeklilerin
yüzde 80’inin nitelikli sağlık hizmetinden yararlanamadığını, emeklilerin
faydalanabileceği sosyal tesislerin, hizmet merkezlerinin, sağlık merkezlerinin
sayısının oldukça az olduğunu kaydeden Bulut, bu durumun emeklileri yalnızca
ekonomik anlamda değil sosyal anlamda da toplumun dışına ittiğini söyledi.

UTANÇ
VERİCİ

Bulut,
“İşçilerin, emekçilerin yaşlılıklarını mutlu, huzurlu refah içinde geçirmesi,
devletin ve toplumun onlara en temel borcudur. Ancak, emeklilerimizin
ömürlerinin son dönemlerinde refah içinde yaşaması gerekirken adeta sefalete
mahkûm edilmesi ülkemiz açısından utanç verici bir durumdur. Ekonominin
büyüdüğü dönemlerde bireye düşen refah payından yoksun olan emeklilerimiz
Anayasamızda yer alan “Sosyal Devlet” ilkesi gözetilmeden açlık sınırının altında
borç içinde yaşamak zorunda bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN
REFAH DÜZEYİ ARTIRILMAI

Emekli
aylıklarının yaşam koşullarına uygun hale getirilmesini; emekli aylıklarının
alt sınırının asgari ücretle eşitlenerek asgari ücrete uyumlu bir biçimde zam
oranlarının belirlenmesi gerektiğini kaydeden Bulut,  emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal
örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Bulut, emeklilerin
refah düzeylerinin artırılması, ekonomik ve sosyal sorunlarının saptanması ve
alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu
kurulmasını istedi.

Share
260 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.