şişli escort - ataşehir escort - kadıköy escort - pendik escort - ümraniye escort - mecidiyeköy escort - taksim escort - beşiktaş escort - kartal escort - maltepe escort
hava 20° Çoğunlukla Bulutlu
DOLAR 27,4378 % % 0.44
EURO 29,1134 % % 0.19
GRAM ALTIN 1.645,24 % % 0,17
ÇEYREK A. 2.689,96 % % 0,17
BITCOIN 741.922 % 1.94
SON DAKİKA
bahis siteleriizmir göztepe escortcifturkey.orgdeneme bonusu veren sitelerbodrum escortBeylikdüzü Escortgaziosmanpaşa escortdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu veren sitelerhttps://www.turkcasino.net/http://www.milano2018.com/ http://www.elculturalsanmartin.org/şişli escortmersin escortşişli escort bayanKadıköy Escortkayseri escortfethiye escortankara escortgaziantep escortgaziantep escortantalya escort bayanmanavgat escort bayanmaltepe escortkurtköy escortataşehir escortkartal escortümraniye escortbostancı escortkadıköy escortBostancı EscortBahçeşehir EscortKadıköy escortAnadolu yakası escortAtaşehir escortizmir escortbahis sitelerideneme bonusu veren sitelerankara escort bayanhttps://www.antalyakongresi.com/canlı casinoamplifeeder.comcifturkey.orghttps://www.newstrendline.com/deneme bonusu veren siteler 2024Beylikdüzü Escortseamstresserin.comkumluca escortfethiye escort

ENGELLİ WC VE ENGELLİ RAMPASI YAPTIRILACAKTIR

Son Güncelleme :

20 Temmuz 2014 - 16:55

/ 1.188 views kez okundu.
ENGELLİ WC VE ENGELLİ RAMPASI YAPTIRILACAKTIR

ENGELLİ WC VE ENGELLİ RAMPASI YAPTIRILACAKTIR

ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARA ENGELLİ WC VE ENGELLİ RAMPASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir,  ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası                                    : 2014/80850

1-İdarenin

a) Adresi                                                          : DÖŞEME M AH. KARAİSALI CAD. YENİ HÜKÜMET KONAĞI 01000 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası                      : 3224588371 – 3224588392

c) Elektronik Posta Adresi                          : butce01@meb.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, turu ve miktarı                          : ADANA/ALADAĞ, CEYHAN, KARAİSALI, SARIÇAM, SEYHAN, YÜREĞİR İLÇELERİNE BULUNAN EĞİTİM KURUMLARINA 28 ADET ENGELLİ WC ADANA/ALADAĞ, CEYHAN, KARAİSALI, SARIÇAM, SEYHAN, YÜREĞİR İLÇELERİNE BULUNAN EĞİTİM KURUMLARINA 27 ADET ENGELLİ RAMPASI YAPIM İŞİ. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer atan İhale dokümanı İçinde bulunan İdari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacak yer                                              : ADANA/ALADAĞ, CEYHAN, KARAİSALI, SARIÇAM, SEYHAN, YÜREĞİR İLÇELERİ

c) İşe başlama tarihi                                      : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) işin süresi                                                     : Yer tesliminden İtibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

 

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer                                             : DÖŞEME MAHALLESİ KARAİSALI CADDESİ YENİ HÜKÜMET KONAĞI

b) Tarihi ve saati                                            : 04.08.2014 – 11:00

  1. İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı okluğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kurucu an ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çal ıştınla bilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mail yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İs deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek isler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (B) Üst Yapı (Bina) işlerinde B/III Grubundaki işler veya muhtelif bina güçlendirim, bina onarım veya ikmal İnşaatı benzer işlere denk sayılacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ DÖŞEME MAHALLESİ KARAİSALI CAD. YENİ HÜKÜMET KONAĞI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceğe gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
  5. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

(BASIN ADN.2119) www.bik.gov.tr