logo

19 Şubat 2020

Hilal: “Şiddet ortamı kader değildir”

Hekim ve Sağlık
Çalışanları 15 Mart’ta Ankara’da buluşuyor! Adana Tabip Odası, SES, Adana
Eczacı Odası, Dev Sağlık İş ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği başkan ve
üyeleri 15 Martta Ankara’da yapacakları ‘Büyük Beyaz Miting’e tüm halkı davet
etti.

(HABER MERKEZİ)-Adana Tabip Odası, SES, Adana Eczacı
Odası, Dev Sağlık İş ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği başkan ve üyeleri 15
Martta Ankara’da yapacakları ‘Büyük Beyaz Miting’e tüm halkı davet etti.

TMMOB İKK, Eğitim Sen, BTS ve BES’in de desteklediği ve
tüm Türkiye’de aynı gün eş zamanlı düzenlenen ‘Büyük Beyaz Miting’ için Adana
Tabip Odasında basın açıklaması yapıldı.

Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Adana Tabip
Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Ülkemizde bir günde ortalama 40 sağlık
çalışanı fiziksel, sözel veya psikolojik şiddete uğramaktadır. Şiddet o hale
gelmiştir ki, bir hekimin ya da sağlık çalışanının şiddet görmesi haber değeri
bile taşımamaktadır. Sağlık çalışanları tükenmişlik ve korku içinde sağlık
hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren sağlık
çalışanlarının bu kadar şiddete uğradığı, değersizleştirildiği, yaptığı işin
basite indirgendiği, güvencesizleştirildiği, ekonomik olarak fakirleştirildiği,
mobinge uğradığı bir dönem olmamıştır. Şiddetin bu kadar artması, 2002 yılından
itibaren uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesinin neden olduğu, kışkırtılmış sağlık
politikalarının bir sonucudur.”

Sağlıktaki şiddet ortamının kader olmadığını ifade eden
Başkan Prof. Dr. Hilal, “Bu önlenebilir bir durumdur. Hasta ve yakınlarının
taleplerinin karşılanmadığı, idari ya da sisteme dair bir tıkanıklıkla
karşılaştıkları ya da tıbbın gerektirdiği her şey yapıldığı halde olumsuz bir
tıbbi durumun ortaya çıktığı ilk anda sağlık hizmetini sunanlara karşı
öldürmelere varan şiddet girişimlerine başvurması  olağan bir sürecin sonucu değildir. Bu tutum,
bu saldırganlık, bu vahim tablo sürdürülebilir hiç değildir. Tekrar ediyoruz bu
şiddet önlenebilir. En üst düzeyde şiddetin kınanması ile şiddet uygulayanlara
sıfır tolerans ile şiddete karşı önerdiğimiz yasa tasarısı ile bu şiddet
önlenebilir.  Şiddetin önlenmesi için 5
acil tedbir önerimiz şunlardır; 1- Türk Tabipleri Birliği(TTB)’nin hazırladığı
Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı hızla yasalaştırılsın. 2 – İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu etkin olarak uygulansın. 3 – 
Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin. 4
– Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin. 5 – Birinci basamak
sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin.”

Prof. Dr. Hilal, “Biz hekim, diş hekimi, eczacı,
veteriner, psikolog, biyolog, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı,
diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni,
radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen,
fizyoterapist, aile sağlığı çalışanı, tıbbi sekreter ve sağlık hizmet sunumunda
yer alıp burada adını anamadığımız bütün mesai arkadaşlarımızla ve sağlık
hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına da zarar
verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara’da
Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz!” dedi.

Share
285 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.