hava
DOLAR 32,9387 % % 0.12
EURO 35,4132 % % 0.08
GRAM ALTIN 2.464,06 % % -0,22
ÇEYREK A. 4.028,74 % % -0,22
BITCOIN 60.297,47 % -4.542
SON DAKİKA

İHALE İLANI

Son Güncelleme :

03 Kasım 2014 - 21:45

/ 383 views kez okundu.
İHALE İLANI

ÇAY OCAKLARI İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

Adana PTT Başmüdürlüğünden;
Çay Ocakları İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
1- İdarenin
a) Adresi : Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019  Sokak No:3 01102 Seyhan/ADANA
b) Telefon ve Faks Numarası Tel :0322 4599848/123 Faks:0322 4588415
c) Elektronik Posta Adresi : adana_idari@ptt.gov.tr
2- İhale Konusu İşin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : PTT Başmüdürlüğü, Seyhan Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü ve Yüreğir Posta Dağıtım Merkez  Müdürlüğü Çay Ocaklarının İşletme Hakkının Kiraya Verilmesi
b) Teslim Yeri : Adana PTT Başmüdürlüğü, Seyhan Posta Dağıtım  Merkez Müdürlüğü ve Yüreğir Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü
c) Teslim Tarihi : 01/12/2014 tarihinden itibaren 2 yıl
3-İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 Sokak No:3 Kat 5 Satma ve Satın Alma Komisyon Odası 01102 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve Saati : 12/11/2014 tarihi saat 10.00 da
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge,
c) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
d) Tüzel kişi olması halinde; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İdari Şartnamenin Hinci maddesinde belirtildiği üzere her bir çay ocağı için (300.00-TL ) geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuzlar.
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
5- İhale Dokümanı: Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019. Sokak No:3 Kat:3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01102 Seyhan/ADANA ve 50.00 – (KDV dahil) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir ve görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6- Teklifler 12.11.2014 günü, saat 10.00 a kadar Adana PTT Başmüdürlüğü Kurtuluş Mah. 64019 Sokak No:3 Kat:3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01102 Seyhan/ADANA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- İstekliler çay ocaklarının tamamına teklif verecektir.

(BASIN ADN. 3284) www.bik.gov.tr