logo

08 Kasım 2019

Sektörel rekabetçilik politikaları ana temasıyla gerçekleştirildi

11. Rekabet
Kongresi’nde Ekonomide Dayanıklık ve Değer Yaratmanın Yeni Kodları masaya
yatırıldı.  SEDEFED tarafından bu yıl
11’incisi düzenlenen Rekabet Kongresi’nde ekonomik ve dijital gelişmeler
ışığında sektörel rekabetçilik politikaları ele alındı. İş dünyası, kamu
kesimi, akademisyenler ve STK’ların katılımıyla gerçekleşen kongrede,
dijitalleşme çerçevesinde rekabetçiliğin yeni kodları masaya yatırıldı.

(HABER MERKEZİ) – 
11. Rekabet Kongresi, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ev
sahipliğinde “Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik
Politikaları” ana teması ile 7 Kasım’da Elite World Hotel İstanbul’da
gerçekleştirildi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED)
desteği ile gerçekleştirilen Kongre, iş dünyasını, kamu kesimini,
akademisyenleri ve STK’ları biraraya getirdi. 11. Rekabet Kongre’sinde
sürdürülebilir kalkınma yolunda daha etkin bir dijitalleşme süreci hedefiyle
hayata geçirilecek yeni politikalar masaya yatırıldı.

ORHAN TURAN: ORTA GELİR-ORTA DEMOKRASİ VE ORTA EĞİTİM
TUZAKLARINDAN KURTULMUŞ BİR TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYI YAKALAR

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan açılış
konuşmasında zor bir yılın geride kaldığını belirterek şöyle devam etti:
“Önümüzdeki dönemde ev ödevlerimizi eksiksiz yapmaktan başka çıkış yolumuz
görünmüyor. Yaşadığımız yeni çağın ekonomik gücü; verimlilik ve değer yaratma
üzerine inşa edilirken; ekonomimizin dayanıklılığını artırmanın öncelikli ev
ödevlerimiz arasında olduğunu düşünüyoruz. İhracatımız ve ihracatçı sayımız
artıyor ancak katma değer yaratmada, bir “orta gelir tuzağı” döngüsü burada da
karşımıza çıkıyor. Nicelik kadar nitelikli ihracatçı firmalarımız için yeni bir
eko-sistem inşa etmemiz acil ihtiyaç olarak görülüyor. Orta Gelir-Orta
Demokrasi ve Orta Eğitim Tuzaklarından kurtulmuş bir Türkiye’nin
sürdürülebilir, rekabetçi ve kapsayıcı bir kalkınmayı sağlayacağına
inanıyoruz.”

Orhan Turan, Türkiye’nin teknolojiyi tüketen değil ihraç
eden ülkeler arasında yer almak için henüz geç kalmış sayılamayacağını
belirterek, “Bulut teknolojisi, veri depolama, veri analitiği, yapay zeka ve
siber güvenlik alanları, dijitalleşme devriminde yeni bir fazı işaret ediyor.
Kalkınmanın ve rekabetçiliğin bir veri yönetme meselesi haline geldiği
çağımızda, dijitalleşmeyi amaç değil, araç olarak kullanmaya başlamanın tam
zamanı…” dedi.

Rekabetçiliğin üzerindeki vergi ve enerji maliyetleri
baskısının da altını çizen Orhan Turan, 
Sürdürülebilir Kalkınma Çağı adı verilen yeni dönemde Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları çerçevesinde, yeni riskler ve önceliklerin belirlendiğini,
dayanıklılık konusunun, rekabetçilikte yeni dönemin önemli kodlarından biri
olduğunu vurguladı.

SİMONE KASLOWSKİ: REKABETE, REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ İLE
HAZIRLANMA KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR

Açılış konuşmasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone
Kaslowski şunları söyledi: “Farklı alanlarda yeni ‘unicorn’ ülkeler görüyoruz.
Bilişimde Estonya, sanayide Polonya, tarım teknolojilerinde İsrail öne çıkıyor.
Bundan 10 yıl önce küresel arenada olmayan ülkeler dijital dönüşüm rüzgarını
doğru zamanda yakaladıkları için kendi markalarını yaratabiliyor; kendileri de
birer marka olabiliyorlar. Bizim de Türkiye olarak fırsatları ve riskleri doğru
analiz ederek harekete geçmekten başka bir alternatifimiz olamaz. Sağlıklı
verilere ve yalın analizlere dayanmayan dönüşüm planlamaları ekonomimizin göze
alamayacağı bir risk. Bunun için bilgiyi paylaşarak dönüşümün ivmesini
artırmak; cesaretlendirmek; ilham olmak çok kıymetli.”

Simone Kaslowski, ‘rekabete, rekabet öncesi işbirliği ile
hazırlanma’ kültürünün geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek şöyle devam
etti: “Sınırlı olan kaynakları en etkili şekilde kullanmalıyız, tekrar yerine
bütünleyici işlerle ülkemizi daha ileri taşımalıyız. Dijital teknoloji
çözümleriyle rekabet gücünü artıran örnekleri çoğaltmalıyız. Dijital dönüşümün
sürdürülebilirliği ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi için yerelde
teknoloji üretimini desteklememiz gerekiyor.”

ALİ AVCI: EKONOMİNİN YÜKSELMESİ, ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR İŞ
ORTAMI OLUŞTURMAKTAN VE ETKİN BİR TEDARİK ZİNCİRİNDEN GEÇİYOR

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, 11. Rekabet
Kongresi’nin açılışında Türkiye’nin önünde yeni bir büyüme fırsatı olduğunu
vurgulayarak şöyle konuştu: “Artık rekabetçilik ve kalkınma liginde, ülkelerin
yanı sıra kentler, coğrafi bölgeler, sektörler ve şirketler; ülkelerinin
rekabetçilik ve marka gücünü artırmak için kıyasıya mücadele içindeler. Diğer
yandan, enflasyon, büyüme, sanayi üretimi, ticaret ve güven endeksi gibi
ekonominin nabzını ölçen veriler, Türkiye’nin 2019 yılını geride bırakırken
yeniden bir büyüme dönemine girebileceğini işaret ediyor. Bu dönemi
tetikleyecek en önemli faktörler dijitalleşme, otomasyon ve endüstri 4.0 olarak
öne çıkmaktadır. Bu faktörler yakın gelecekteki sanayi politikalarını ve özel
sektör reformlarını bugünden şekillendirmektedir. Bu politikalar doğrultusunda
Türkiye’de sektörlerin büyümesi, ancak inovasyonla, doğru yatırımlarla ve veri
temelli yaklaşımlarla mümkün olacaktır.” Ali Avcı, ekonominin, teknoloji
odağında değişen pazar koşullarında yükselmesinin; öngörülebilir bir iş ortamı
oluşturmaktan, istikrarlı ve dengeli makro politikalardan ve etkin bir tedarik
zincirinden geçtiğini belirtti. 

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Argüden’in
ve Siemens Türkiye Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Pazarlama Müdürü Derya
İren’in özel konuk konuşmaları ile yer aldığı 11. Rekabet Kongresi’nde iki ayrı
panel düzenlendi. SEDEFED Ekonomi Danışmanı Haluk Tükel’in moderatörlüğünde
gerçekleşen “Rekabet Gücü ve Sanayi Politikalarının Gelişimi için Kamu Sektörü
4.0” panelinde, UNDP Türkiye Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan,
TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora,
ve Konfidas Limited Kurucusu ve CEO’su Ram Levi, Türkiye’nin dijitalleşme
sürecinde kamu ve özel sektörün birlikte nasıl daha fazla sinerji
yaratabileceği konusunu masaya yatırdı.

Rekabet Kongresi’nde ikinci panel ise “Özel Sektörde
Dijitalleşme, İnovasyon ve Ar-Ge’ye Güncel Bir Bakış” başlığıyla düzenlendi.
Ekonomi Gazetecisi Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu panelde Koç
Holding Dijital Dönüşüm Danışmanı Murad Ardaç, Reeder Kurucusu Sezen Sungur
Saral ve Chain&Chain Technologies Kurucu Ortağı Cüneyt Yetgin dijitalleşme
ve inovasyon yolculuğuna dair tecrübelerini paylaştı.

Share
219 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.