logo

02 Temmuz 2018

SGP’ye göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla endeks değeri 65 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2017 yılı sonuçları değerlendirildi. Ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranları olarak tanımlanan SGP’ye göre, Türkiye’de kişi başına gayri safi yurt içi hasıla endeks değerinin 65 olduğu belirtildi.

ADANA (GÜNEY HABER)- TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2017 yılı sonuçları değerlendirildi. Ayrıntılı olarak tanımlanmış mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranları olarak tanımlanan SGP’ye göre, Türkiye’de kişi başına gayri safi yurt içi hasıla endeks değerinin 65 olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP’ye göre kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2017 yılı geçici sonuçlarına göre; 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalamasının 100 olduğu, 65 değeri ile Türkiye’nin AB ortalamasının %35 altında kaldığı belirtildi.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülkenin, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesinin (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülkenin (Türkiye, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülkenin (Bosna-Hersek) kapsandığı belirtildi.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP’ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülkenin 253 ile Lüksemburg olduğu, en düşük ülkenin ise 29 ile Arnavutluk olduğu ifade edildi. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının %153 üzerinde, Arnavutluk ise %71 altında değere sahip oldu.

Türkiye’nin 2017 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu

Yapılan açıklamada, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın temel alındığı, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endekslerinin daha uygun bir gösterge olarak kabul edildiği belirtildi. Fiili bireysel tüketimin, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsadığı ifade edildi. Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyinin 28 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 olduğu ve AB ortalamasının %32 altında kaldığı bildirildi. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değerinin en yüksek olduğu ülkenin 132 ile Norveç, en düşük olduğu ülkenin ise 37 ile Arnavutluk olduğu belirtildi.

Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 46 oldu

Fiyat düzeyi endeksinin, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olduğu belirtilerek bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülkenin karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülkenin karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Türkiye’nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksinin, 2017 yılı geçici sonuçlarına göre 46 olduğu, bu değerin, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 46 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdiği belirtildi.

Share
233 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.