şişli escort - ataşehir escort - kadıköy escort - pendik escort - ümraniye escort - mecidiyeköy escort - taksim escort - beşiktaş escort - kartal escort - maltepe escort

Adana Güney Haber

Türkiye’de genç profili

Türkiye’de genç profili
95 views
25 Temmuz 2018 - 0:30

 TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2017 yılsonu itibariyle Türkiye nüfusunun 80 milyon 810 bin 525 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 983 bin 97 olduğu belirtildi. Genç nüfusun, toplam nüfusun %16,1’ini oluşturduğu bildirildi. Genç nüfusun, %51,2’sini erkek nüfusun, %48,8’ini ise kadın nüfusun oluşturdu da ifade edildi. Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı öngörüldü.

ADANA (GÜNEY HABER)-TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” çerçevesinde genç nüfusa özel olarak hazırlanan İstatistiklerle Gençlik, 2017 bültenini değerlendirdi.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN %16,1’İNİ GENÇ NÜFUS OLUŞTURDU

Yapılan açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye nüfusunun 80 milyon 810 bin 525 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 983 bin 97 olduğu belirtildi. Genç nüfusun, toplam nüfusun %16,1’ini oluşturduğu bildirildi. Genç nüfusun, %51,2’sini erkek nüfusun, %48,8’ini ise kadın nüfusun oluşturdu da ifade edildi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1 olacağı öngörüldü.

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ADNKS sonuçlarına göre; 2017 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin, %25,6 ile Hakkari olduğu belirtildi. Bu ili, %23,8 ile Şırnak’ın ve %23,6 ile Bayburt’un izledi bildirildi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu illerin ise sırasıyla; %13 ile Muğla, %13,3 ile Balıkesir ve %13,8 ile İzmir ve Sinop olduğu ifade edildi. Adana ve Mersin illerinin genç nüfus oranının ise sırası ile %15,7 ve %15,2 olduğu da belirtildi.

KADINLARDA YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI %44,4’E YÜKSELDİ

Türkiye’de 2015/’16 öğretim yılında %40,9 olan yükseköğretim net okullaşma oranının, 2016/’17 öğretim yılında %42,4’e yükseldiği bildirildi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oranın %39,2’den %40,5’e yükselirken kadınlarda %42,6’dan %44,4’e yükseldiği ifade edildi.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI %20,8 OLDU

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranının, 2016 yılında %19,6 iken 2017 yılında %20,8 olarak gerçekleştiği bildirildi. Genç erkeklerde işsizlik oranının bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak %17,8 olurken, genç kadınlarda bu oranın bir önceki yıla göre 2,4 puan artarak %26,1 olduğu belirtildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının 2017 yılında %24,2 olduğu ifade edildi. Bu oranın genç erkeklerde %14,6, genç kadınlarda ise %34 olduğuna dikkat çekildi.

İSTİHDAMDAKİ GENÇLERİN %51,6’SI HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranının 2017 yılında 0,2 puan artarak %34,3 olduğu bildirildi. Cinsiyete göre incelendiğinde istihdam oranının genç erkeklerde 0,6 puan artarak %45,4 ve genç kadınlarda ise 0,2 puan düşerek %23 olduğu ifade edildi.

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise istihdam edilen gençlerin %18’inin tarım sektöründe; %30,4’ünün sanayi sektöründe; %51,6’sının ise hizmet sektöründe yer aldığı belirtildi. İstihdam edilen genç erkeklerin %14,6’sının tarım sektöründe, %36,5’inin sanayi sektöründe, %48,9’unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken; genç kadınların %24,9’unun tarım, %18’inin sanayi, %57,1’inin ise hizmet sektöründe yer aldığı belirtildi.

GENÇLERDE DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENME NEDENİYLE ÖLÜMLER DAHA FAZLA OLDU

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2017 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde, ölüm vakalarının %41,5’inin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken, gençlerde ise ölüm vakalarının %50,9’unun dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu belirtildi. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranının genç erkeklerde %57,6 iken genç kadınlarda %31,9 olduğu ifade edildi.

Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranının %12,2 olduğu, bu oranın genç erkeklerde %10, genç kadınlarda ise %18,3 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

GENÇLERİN %75,9’UNUN HİÇ TÜTÜN KULLANMADIĞI GÖRÜLDÜ

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; tütün mamulü kullanma durumu incelendiğinde, her gün tütün kullanan 25 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı 2014 yılında %29,6 iken, 2016 yılında %28,7 oldu. Bu oran 2016 yılında yetişkin erkeklerde %43,2, kadınlarda ise %14,6 oldu.

Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaş grubunda yer alan gençler için incelendiğinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranının 2014 yılında %18,5 iken 2016 yılında %18,1’e, ara sıra tütün kullanan gençlerin oranının ise 2014 yılında %4,9 iken 2016 yılında %3,3’e düştüğü görüldü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı 2014 yılında %67,7 iken 2016 yılında %75,9 oldu.

Her gün tütün kullanma durumu cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla tütün kullandığı görüldü. Her gün tütün kullanan genç erkeklerin oranı 2016 yılında %28,2 iken genç kadınların oranı %7,8 oldu.

OBEZ GENÇLERİN ORANI ARTTI

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre; boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 25 yaş ve üstü obez bireylerin oranının 2014 yılında %24,2 iken 2016 yılında %23,6 olduğu bildirildi.

Obez gençlerin oranı ise 2014 yılında %3,3 iken 2016 yılında bu oranın %3,8’e yükseldiği belirtildi. Obez genç erkeklerin oranı 2014 yılında %3,2, obez genç kadınların oranı %3,5 iken 2016 yılında bu oranların sırasıyla %3,5 ve %4,1 olduğu ifade edildi.

HER ON GENÇTEN DOKUZU İNTERNET KULLANDI

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranının 16-24 yaş grubundaki gençler için 2016 yılında %87,5 iken 2017 yılında %90’a yükseldiği belirtildi. İnternet kullanım oranının, 2017 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak %93,3, genç kadınlarda ise 6 puan artarak %86,7 olduğu bildirildi.

GENÇLERİN %61,3’Ü MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranının %61,3 olduğu belirtildi. Mutluluk oranının, 2017 yılında genç erkeklerde %55,3, genç kadınlarda ise %67,4 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

GENÇLERİN MUTLULUK KAYNAĞINDA SAĞLIK İLK SIRADA YER ALDI

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı %48,2 ile sağlığın aldığı bildirildi. Bunu, %22,8 ile başarının, %20,6 ile sevginin izlediği ifade edildi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde %26,3 ile başarının, kadınlarda %22,8 ile sevginin yer aldığı bildirildi. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı %18,4 ile sevginin, kadınlarda ise üçüncü sırayı %19,2 ile başarının aldığı ifade edildi.

GENÇLERİN %79,3’Ü İŞİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin %79,3’ünün çalıştığı işinden memnunken %51,1’inin elde ettiği kazancından memnun olduğu belirtildi. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranının %80,3, elde ettiği kazanç memnuniyetinin ise %54,1 olurken genç kadınlarda bu oranların %76,8 ve %43,9 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

GENÇLERİN %60,5’İ ALMIŞ OLDUĞU EĞİTİMDEN MEMNUN OLDU

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2017 yılında gençlerin %60,5’inin şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduklarını beyan ettiği bildirildi. Genç erkeklerin %62,3’ünün almış oldukları eğitimden memnun olduğu, bu oranın genç kadınlarda %58,5 olduğu ifade edildi.

# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

marmaris tekne turu