hava
DOLAR %
EURO %
GRAM ALTIN %
ÇEYREK A. %
BITCOIN %
SON DAKİKA

Ulaşım Çalıştayın Taslak Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Son Güncelleme :

16 Haziran 2014 - 0:21

/ 458 views kez okundu.
Ulaşım Çalıştayın Taslak Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Ulaşım Çalıştayın Taslak Sonuç Bildirgesi Açıklandı:

 “Acil Planlamaya İhtiyaç Var”
AW118624

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce “Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz” vizyonu kapsamında düzenlenen, akademik-bilimsel temele dayanan etkinlikler serisinin ilki olan ve 13-14 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “Yeni Büyükşehir Yönetiminde Adana Kenti Ulaşım Çalıştayı” tamamlandı. 

ADANA (GÜNEY HABER) – Adana Büyükşehir Belediyesi’nce “Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz” vizyonu kapsamında düzenlenen, akademik-bilimsel temele dayanan etkinlikler serisinin ilki olan ve 13-14 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “Yeni Büyükşehir Yönetiminde Adana Kenti Ulaşım Çalıştayı” tamamlandı.
Çalıştay, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yanı sıra Gazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nden öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Çalıştay’ın ilk günü yaptığı konuşmada, Adana’da yaşanan ulaşım sorununun bilimsel yöntemlerle ve Türkiye’ye örnek olacak şekilde çözüleceğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ikinci gün ilçe belediye başkanlarının görüşlerini açıkladıkları toplantıda moderatörlük yaptı. Başkan Sözlü aynı gün, muhtarların ve toplu taşıma kooperatifi yöneticilerinin sorunlarını dinledi.

ACİL PLANLAMAYA İHTİYAÇ VAR
Moderatörlük yaptığı toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözlü, “Ulaşım Çalıştayı’nda sorunun bütün taraflarının dinlendiği ve vatandaşların görüşlerinin alındığı oturumlar gerçekleştiriliyor. Oturumlarda konuşulanlar problemleri belirleyip çözüm üretmemizde önemli katkı koyacaktır. Bu çalıştay Adana için bir ilk. Bu kentte yaşayan herkesin trafikle ilgili problemlerini kökten çözmek ve bunu çağdaş belediyecilik anlayışı içinde gerçekleştirmek istiyoruz. İlk etapta akademisyenlerimizin sunumları gerçekleştirildi. Toplu taşıma yapanlar, onlardan hizmet alanlar ve bilim insanlarımız burada. Meseleyi sadece toplu taşıma esnafı ya da belediye otobüs taşımacığı veya vatandaş odaklı çözmeye çalışırsak olmaz. Bütün şehri, tarafların hepsini kucaklayacak ve çağdaş belediyecilik kapsamı içinde kalarak çözüm üretmeliyiz. Orta ve uzun vadede; acil, pansuman tedbirlere ihtiyaç kalmayacak şekilde planlama yapmak istiyoruz. Çalıştayda bunu hedefliyoruz” dedi.
Ulaşıma yönelik mahalle muhtarlarının görüşlerini açıkladığı oturuma da katılan ve ulaşımın dışındaki sorunları da dinleyen Başkan Hüseyin Sözlü, kentin sorunlarının bilimin ışığında çözme çabalarının hız kesmeden süreceğini açıkladı.
AW118624
TASLAK SONUÇ BİLDİRGESİ
Oturumların ardından Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Ulaşım Çalıştayı Taslak Sonuç Bildirgesi’ni okudu. Taslak sonuç bildirgesinde şu bilgilere yer verildi:
“1-Öncelikle Adana Ulaşım Master Planı yapılmalıdır. Bu plan mekansal planlama kademeleri uyarınca nazım imar planı ile eşgüdümlü olarak ele alınmalı, ulaşım sektöründe hizmet veren ve hizmet alanların etkin katılımı ile ayrıntıda bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak üretilecek bilgi veri tabanına dayandırılmalıdır.
2-Büyükşehir Belediyesi Yönetim Alanı içindeki Büyükşehir ve çevre ilçeler düzeyinde kent içi ve kentler arası farklı ulaşım türleri Bütünleşik ve Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması yaklaşımı içinde eşgüdümle ele alınmalı, akıllı ulaşım sistemleriyle desteklenmelidir.
3-Her tür ve ölçekteki ulaşım planlama ve uygulama çalışmalarında karar verme, karar alma süreçlerinde tarihsel, doğal, kültürel ve ekonomik kaynak ve değerler ön plana alınmalı, Çevre Duyarlı Ulaşım Sistem ve Araçları teşvik edilmelidir.
4-Ulaşım planlaması çalışmaları Adana Büyükşehir Merkezi’nin çok merkezli metropoliten kentsel gelişimini özendirecek mekansal ve işlevsel düzenlemelere dayandırılmalıdır.
5-Adana Büyükşehir yönetim alanı bütününde her tür ve ölçekteki gerek ulaşım planlaması ve uygulaması çalışmalarında gerekse ulaşım araçlarında, engellilerin kullanımına yönelik tasarım ve düzenlemelere öncelik verilmeli, teşvik edilmelidir.
6-Büyükşehir ve ilçeler bazında ulaşım hizmeti veren taksi sektörünün yapısal ve mekansal sorunları ivedilikle çözümlenmeli, sağlıklı ve güvenli durak veya cep bekleme alanları oluşturularak, çağrılı ve elektronik görüntüleme sistemleriyle izlenmeli, seyire dayalı trafik yükü azaltılmalıdır.
7-Minibüs ve otobüs güzergahları, konfor, güvenlik ve yolculuk süresi, taşıma kapasitesi gibi ölçütler kapsamında, bilimsel yöntem ve tekniklerle irdelenerek, gerek hizmet veren gerekse hizmet alanlar kapsamında ekonomik ve mekansal açıdan etkin ve verimli kılınmalıdır.
8-Adana Büyükşehir kent kimliğini yansıtan ve kültürel miras değeri olan geleneksel ulaşım türleri, gezme, görme amaçlı belirli ve kısa tarihsel güzergahlar belirlenmek yoluyla sürdürülebilir korunması, geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
9-Adana Büyükşehir bütününde eğitim ve sanayi sektörlerinde ulaşım hizmeti sunan okul, işçi vb. servis araçları için toplum taşım sistemleri kapsamında aktarım merkezleri oluşturulmasında ve diğer ulaşım sistemleri ile bütünleştirilmesine yönelik alternatifler araştırılmalıdır.
10-Adana Büyükşehir merkezinden geçen demiryolu koridoru kentsel yerleşim alanları ile mekansal ve işlevsel açıdan bütünlük oluşturacak ve ulaşım hizmetleri için ayırıcı değil, birleştirici bir öge olacak biçimde ulaşım teknik altyapısına (özellikle yaya mekanları gibi) hizmet verecek biçimde çevre düzenleme projeleri ile ele alınmalıdır.
11-Büyükşehir kent merkezi ile ilçe merkezlerinde ticaret ve turizm potansiyellerine dayalı olarak, sosyo kültürel kent yaşamının canlandırılması ve etkin kılınması için toplu taşım durak ve istasyonları ile ilişkilendirilmiş ana yaya koridorları, kentsel mobilyalar kullanılarak düzenlenmiş mekansal kalitesi yüksek yayalaştırma alanları-yaya bölgelerinin oluşturulabilirliği araştırılmalıdır.
12-Büyükşehir merkezinde iş alanı çeperinde yüksek kapasiteli ve toplu taşıma sistemleri ile ilişkili genel otopark alanları oluşturularak, merkezi iş alanı trafik yoğunluğu azaltılmalıdır.
13-Yüksek kapasiteli toplu taşım sistemlerinin durak ve istasyonları ile kent çeperinde oluşturulacak genel otopark alanları, “Park et-devam et” uygulaması gibi toplu taşımı özendirici sistemlerle bütünleştirilmelidir.
14-Büyükşehir merkezi bütününde bisiklet kullanımına yönelik planlama-tasarım ve uygulama çalışmaları yapılmalı, bisiklet ulaşımına yönelik teknik altyapı oluşturulmalıdır.
15-Adana Büyükkent yönetim alanı bütününde ülke içi, ülkelerarası mal, ürün, hizmet ve insan taşımacılığında etkin olan otoyol koridoru ile ilçe merkezleri arasındaki bağlantılar ulaşım kademelenmesi gözetilerek güçlendirilmeli, ilçelerin erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik olanakları artırılmalıdır.
16-Büyükşehir merkezindeki gibi toplanma ve dağılma merkezleri niteliğindeki gar-otogar-havalimanı gibi ulaşım tesislerinin, konut ve ticaret-sanayi alanları ile toplu taşıma dayalı ulaşım bağlantıları güçlendirilmelidir.
17-Büyük ve kapsamlı bölgesel ulaşım projelerinin yer seçimi kararlarında, kültürel miras varlıkları ile ormanlar, verimli tarım alanları ve su kaynakları gibi doğal kaynak alanları, koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilirlik ilkesi temelinde ele alınmalıdır.
18-Büyükşehir merkez ve ilçelerin mevcut ulaşım teknik altyapısının mekansal kalitesi artırılmalı, bu amaçla tasarım ve planlama uygulama çalışmaları yapılmalıdır.
19-Büyükşehir merkezinde tarih niteliğinde bulunan veya yeni tasarlanan kent meydanları, kentsel imaj ögesi olarak ele alınarak, mekansal ve işlevsel açıdan yaya ağırlıklı olarak kentsel tasarım ve peyzaj tasarım düzenleme projeleri ile yeniden düzenlenmelidir.
20-Büyükşehir merkezinden geçen Seyhan Nehri ve bağlantılı su kanalları, kentsel ulaşım planlamasına ilişkin çalışmalarda, görsel ve çevresel değer kabul edilerek korunmalıdır.
21-Büyükşehir ve merkez ilçelerin ulaşım teknik altyapısı, doğal afet risklerine karşı güçlendirilmeli, ulaşım planlamasında afet öncesi ve sonrasına ilişkin ulaşım alternatifleri hazırlanmalıdır.
22-Köy ve belde statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşmelerin bağlı bulundukları büyükşehir merkezi ve/veya ilçelerle olan ulaşım bağantıları, ulaşım kademesi göz önünde bulundurularak, gerek bireysel ulaşım, gerekse toplu taşıma sistemleri kapsamında güçlendirilmelidir.
23-Büyükşehir ve ilçelerin turizm potansiyellerinin geliştirilmesine yönelik turizm amaçlı ulaşım altyapısı oluşturulmalı, kış turizmi veya kıyı turizmi ya da yayla turizmi gibi farklı turizm tur güzergahları tasarlanmalıdır.
24-Büyükşehir merkezinde ya da ilçelerde kurulması planlanan lojistik köyler veya merkezler, Büyükşehir yönetim alanın bütününde hazırlanacak ulaşım ana planı ile ilişkilendirilmelidir.”
Çalıştay değerlendirme kurulu şu isimlerden oluştu:
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülagü Kaplan, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Özcan, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Özbek, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayri Ulvi, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fikret Zorlu, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Oktan Nalbantoğlu, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Orman, İller Bankası Ahmet Avşar Şimşek.