Adana Güney Haber

SEYHAN’DA 80 M² İŞ YERİ İCRADAN SATILIK

SEYHAN’DA 80 M² İŞ YERİ İCRADAN SATILIK
221 views
10 Eylül 2021 - 13:15

Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre: T.C.Adana 9. İcra Dairesi, Adana Seyhan’da 80 m² iş yerini açık  artırma yöntemiyle icra yoluyla satışa çıkardı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şöyle: Adana İli, Seyhan İlçesi, 171 Ada, 59 Parsel, KARASOKU Mahalle/Köy, 14 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz; Adana İli Seyhan İlçesi ,Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan Servet Baltacı İş Merkezi nin içine 2.katta bulunan 14 nolu bağımsız bölümdür. Değerlemeye konu taşınmazın Kat İrtifakı Projesi incelenmiş olup; Mahallinde yapılan keşifte taşınmazın konumunun yapılan numaralandırma ile uyumlu olduğu, vaziyet planına göre yapının yerleşimi ile bağımsız bölümün bulunduğu kattaki konum olarak uygunluğu teyit edilmiştir. Taşınmazın Tapu kaydı: Satışa konu taşınmazın tapu kaydında tam hisseli olarak borçlu adına kayıtlı Adana İli Seyhan İlçesi , Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan 14 nolu bağımsız bölüm niteliği işyeri, ana taşınmaz niteliği 1 bodrum 1 zemin 6 normal katlı kargir bina ,ana taşınmaz yüzölçümü 548 m2 olarak görülmektedir. Dava konusu işyerinin arsa payı 1500/67910 (12,10 m2) dir. Taşınmaz kaydı üzerinde, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün; 15/05/2017 tarih ve 19735 yevmiye sayılı, 23/05/2017 tarih ve 20822 yevmiye sayılı ve 10/08/2016 tarih ve 34628 yevmiye sayılı, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı şerhleri olduğu tespit edilmiş ve iş bu şerhlerin icra yoluyla satışa engel olup olmadığı sorulmuş ve E-26571867-168,99-1559077 sayılı cevabi yazılarında, (Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.03.2016 gün ve 6105 sayılı karar ile son halini alan 3. Derece Arkeolojik sit alanında kaldığı anlaşılmıştır. 2863 sayılı kanunun 11. Maddesinde; “Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının malikleri bu varlıkların bakım ve onarımlarını Kültür ve Turizm Bakanlığının bu Kanun uyarınca bakım ve onarım hususunda vereceği emir ve talimata uygun olarak yerine getirdikleri sürece, bu Kanunun bu konuda maliklere tanıdığı hak ve muafiyetlerden yararlanırlar. (Değişik ikinci cümle: 22/5/2007-5663/1 md.) Ancak, kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurullarınca birinci grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlıklarının bulunduğu taşınmazlar ile birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarındaki taşınmazlar zilyetlik yoluyla iktisap edilemez. Malikler bu varlıkların üzerindeki mülkiyet haklarının tabii icabı olan ve bu Kanunun hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yetkilerini kullanabilirler. ” denilmektedir.)Bu bağlamda Koruma Mevzuatı kapsamında sit alanı içinde yer alan özel mülkiyete ait taşınmazların satışına yönelik herhangi bir kısıtlamaya yer verilmediğinden, söz konusu taşınmazın satışında 2863 sayılı yasanın kültür varlıkları yönünden sakınca bulunmamaktadır. Ancak Taşınmazın yeni maliklerine de 2863 sayılı Kültür Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Taşınmazlarının Mevkii, değerine Etki Eden Etmenlerin Değerlendirilmesi: Tapu kaydında kayıtlı Adana İli Seyhan İlçesi ,Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan 14 nolu bağımsız bölüm taşınmazın Adana vergi dairesi başkanlığına 50 mt,Kızılay Caddesine 100 mt,5 ocak meydanına 130 mt, pazarlar caddesine 140 mt, mesafede bulunmaktadır Taşınmaza toplu taşıma araçları ve özel araç ile ulaşım mümkündür. Taşınmaz okul, park, market, banka, gibi yerlere yakın konumdadır. Bölgede yol, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon altyapıları hizmetleri genel olarak tamamlanmış durumdadır. Bölgenin Gelişimine İlişkin Analiz Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak, konumu eski ve işyeri olarak kullanılan yerleşim bölgelerinden olması gibi olumlu özellikleri olan bölgelerdendir. Alt yapı çalışmaları çoğunlukla tamamlanmış, belediye hizmetlerinden yararlanan, gelişimini tamamlamış bölge konumundadır. Bölgedeki Yapılaşma Durumu Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu bölge şehrin gelişimini tamamlamış bölgelerinden olup, çevrede genellikle işyerleri bulunmaktadır. Taşınmazın Özellikleri: Dava konusu taşınmaz işhanının içinde bulunmakta atölye olark kullanılmaktadır. Kat irtifaklı projesine göre yaklaşık 80 m2 kullanım alanına sahip olup; içi oldukça yıpranmış duvarlar eski plastik boyalı, tabanlar kısmen beton ve seramik kaplama yapılmıştır. Gayrimenkulün Değerine Etki Eden Faktörler Olumlu Faktörler 1. Değerleme konusu taşınmaz, kat ve kattaki konum olarak projesi ile uyumlu olması 2. Alt yapı çalışmaları tamamlanmış, belediye hizmetlerinden yararlanan, gelişimini tamamlanmış bölge konumunda olması Olumsuz Faktörler 1. Gayrimenkul piyasasında bulunan durgunluk Taşınmazın Değeri: Dava konusu taşınmaz; Adana İli Seyhan İlçesi ,Karasoku Mahallesi ,171 ada, 59 Parsel de bulunan 14 nolu bağımsız bölüm taşınmazın değerlendirilmesinin yapılabilmesi için bulunduğu konum, yola ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan mesafeleri, serbest alım satım rayiç değerleri, imar durumu, emsal satışları, binanın konum ve özelliği, yapım niteliği, kullanılan malzeme, işçilik de dahil olmak üzere yıpranma payı da göz önünde bulundurulduğunda 200.000 TL ederinin olabileceği kanaatine varılmıştır.

Kaynak: www.ilan.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi için:  https://www.ilan.gov.tr/ilan/846763/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/adana-seyhanda-80-m²-is-yeri-icradan-satiliktir

# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -