logo

06 Aralık 2018

“Tasfiye Kararnamesi’ndeki belirsizlikler giderilmeli”

AKAMDER Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak Tasfiye kararnamesini değerlendirdi. AKAMDER yönetim kurulu üyesi Hüseyin Arslan “ Kamu Müteahhitleri uzun süredir yaşanan bu kriz süreci ile alakalı olarak zor günler geçiriyor. Ortaya çıkan zararın karşılanması için hükümetin müteahhitler için çıkardığı tasfiye kararnamesindeki bazı belirsizliklerinde giderilmesi gerekiyor.” Dedi.

ADANA (GÜNEY HABER)-Döviz kurlarında yaşanan artış nedeniyle inşaat maliyetlerinde meydana gelen artış kamu ihalesi alan müteahhitleri zor durumda bırakmıştı. Adana Kamu Müteahhitleri (AKAMDER) yönetim kurulu üyesi Hüseyin Arslan “Tasfiye kararnamesindeki belirsizlikleri ve çözüm noktasında”  görüşlerini açıkladı.

AKAMDER yönetim kurulu üyesi Hüseyin Arslan “ Kamu Müteahhitleri uzun süredir yaşanan bu kriz süreci ile alakalı olarak zor günler geçiriyor. Ortaya çıkan zararın karşılanması için hükümetin müteahhitler için çıkardığı tasfiye kararnamesindeki bazı belirsizliklerinde giderilmesi gerekiyor. Bu anlamda şunların ele alınması elzemdir.” dedi.

FİYAT FARKI BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

30 Kasım 2018 tarihinde meclise sunulan kanun teklifine göre 30 Haziran 2018 tarihinden öncesi ihalesi yapılan işlere ilişkin yüklenicilere tasfiye ve devir hakkı tanınması öngörülmüştür. Teklifi olumlu bulmakla birlikle sektörün fiyat farkı beklentisini karşılamaması ve içeriğindeki bazı muğlak ifadeler nedeniyle uygulamada sıkıntılar yaşanması muhtemel olmasından ötürü yeniden gözden geçirilmesi uygun olacaktır.

Ülkemizde yaz aylarında finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kur, faizler ve enflasyonda öngörülemeyen artışlar yaşanmıştır. Bu dönemde işini durdurmayan ki süreli işler olması nedeniyle böyle bir imkânı olmayan yükleniciler fahiş fiyattan mal almış , %40 lardan banka faizi ödemiş ancak ülkenin ekonomisine ve devletine olan inancından dolayı taahhütlerini yerine getirmişlerdir. Şimdi sadece tasfiye hakkı verilirse bu zarara katlanmış yükleniciler kaderlerine terkedilmiş olacaktır. Bu hususun önemli olduğu ve teklif yasalaşmadan komisyonda düzeltilmesi gereği sektör açısından elzemdir.

TASFİYE KARARNAMESİNDEKİ BELİRSİZLİKLER GİDERİLMELİ

Bir diğer husus ise kanun teklifinin içeriğinde tasfiye ve devir hakkının idarenin onayına bırakılması hususudur. Kanun koyucu ön görülmeyen maliyet artışlarından dolayı bir düzenlemeye giderken, işin uygulamasında idarelere bu denli büyük bir takdir hakkı vermesi, kanun teklifinin gerekçesiyle bağdaşmayıp, idarelerle yüklenicileri karşı karşıya getirme riski taşımaktadır. Kanun amacına uygun ve net bir şekilde çıkmalı böylece yüklenicilerle idareler arasındaki doğması muhtemel hilaflar önlenmelidir.

Tabi bu kanun teklifi yasalaşana kadar süresi yetmediği için taahhüdünü yerine getirememiş duruma düşen yükleniciler olmuştur. Teminatları irat kaydedilmiş ve ihale yasaklısı durumuna düşmüşlerdir. Madem ki böyle olağanüstü durum hasıl oldu bu yüklenicilerin teminatları iade edilmeli, merkez bankası nezdindeki sicilleri düzeltilmeli ve ihale yasakları kaldırılmalıdır. Yine aynı durum da olup şok dalgasının geçmesini bekleyenlere süre uzatımı verilmeli, varsa kesilen gecikme cezaları iade edilmelidir. Böylece mağduriyetler bir nebze olsun azalacaktır.

Yine kanun teklifinde belirtilen yüklenicilerin tasfiye anına kadar ki alacakları belirlenirken özellikle anahtar teslim götürü bedel işlerde puantajlar doğru belirlenmeli, yüklenicilere bir miktar kar hakkı tanınmalıdır. Şöyle ki kaba inşaatı tamamlamış bir yüklenici hiç kar etmeyip ince işlerden kar beklentisi olacakken tasfiye nedeniyle bu kardan mahrum kalacaktır. Bu hususa da bir düzenleme getirilmesi yüklenici ve idare barışı açısından uygun olacaktır.

Son olarak tasfiyenin olağan dışı durumlardan kaynaklanan bir olgu olduğu ve bu hususta yüklenicinin bir kabahati olmadığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Yarın bankaların, kamu kurum kuruluşlarının ya da diğer paydaşların kanundan doğan yasal haklarını kullanacak yüklenicilere olumsuz bakış açısına sahip olmaması şimdiden temin edilmelidir. Örneğin bir banka yükleniciye sen işini tasfiye etmişsin diyememelidir. Çünkü sorun yüklenici de değil teklif ettiği fiyatların ekonomik koşullarda verimsiz hale gelmesinden ibarettir. Özetle tasfiye hakkı firmaların itibarını zedelememelidir.”  Açıklamasında bulundu.

 

Share

adana escort , escort adana , adult forum

109 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/adanagun/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 34