logo

17 Eylül 2019

Çulhaoğlu: KDV oranı çok fazla yük getirmekte

İyi Parti Adana Milletvekili Dt. Mehmet Metanet Çulhaoğlu; Tarla, Arazi
gibi taşınmazların alım-satım işlemlerinde çiftçilerimizi, esnaflarımızı ve dar
gelirli vatandaşlarımızı mağdur eden % 18 KDV oranının  % 1’e düşürülmesi için Cumhurbaşkanlığı ile
Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

(HABER MERKEZİ)-İyi Parti Adana
Milletvekili Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu;

Tarla, Arazi gibi
taşınmazların alım-satım işlemlerinde çiftçilerimizi, esnaflarımızı ve dar
gelirli vatandaşlarımızı mağdur eden % 18 KDV oranının  % 1’e düşürülmesi için Cumhurbaşkanlığı ile
Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Çulhaoğlu verdiği soru
önergesinde şunları söyledi;

“25 Ekim 1984 tarihli ve
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesine göre “Müzayede
mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satılar …” da malı satın alan kişi
satış bedeli dışında ihale bedeli üzerinden katma değer vergisi, damga vergisi,
tellaliye benzeri giderleri ve tahsil harcı ile tapu masraflarını ödemektedir.
Aynı kanunun 28. maddesine göre“Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir
işlem için % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e
kadar indirmeye, … Yetkilidir” hükmü yer almaktadır.

Bunun yanı sıra;
30/04/2014 tarihli ve 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4. maddesinde “Asgari tarımsal arazi
büyüklüğü; mutlak, marjinal ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım
arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan
küçük belirlenemez” ve 7. maddesinde “….asgari tarımsal arazi büyüklüğünün
altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek
üzere kamulaştırılabilir” hükümleri gereğince arazilerin toplulaştırılması
kapsamında büyük miktarlarda araziler için alım-satım yapmak zorunda bırakılan
çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız bu yüksek meblağlardaki tutarı ödemekte
zorlandığı gibi birde üzerine % 18 oranındaki çok yüksek olan Katma Değer
Vergisini (KDV) ödemek zorunda bırakılması daha çok mağduriyet yaratmaktadır.

30 Aralık 2007 tarihli ve
26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının ekli (I) sayılı listenin 19 uncu sırasında yer alan yatlar, ve
kotralar için % 1 katma değer vergisi (KDV) oranı uygulanmaktayken, tarla veya
arazi satın almaya çalışan çiftçiye, esnafa, dar gelirli vatandaşa uygulanan %
18 katma değer vergisi (KDV) oranı çok fazla maddi yük getirmekte, alım gücünü
zorlaştırmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanı
tarafından Cumhurbaşkanı Kararıyla tarla ve araziler için belirlenen % 18 KDV
oranının çok yüksek olması sebebiyle; 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki tarla ve arazilerin % 18 olan katma
değer vergisi (KDV) oranının % 1’e indirilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı
çıkarmayı , Bu hususta mağdur olan Adana ve tüm kamuoyuna açıklama yapmayı
düşünüyor musunuz?”

Share
348 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.