logo

17 Şubat 2020

Depreme karşı “Fay Hattı Kanun Teklifi”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, ‘Türkiye
Diri Fay Haritası’nın göz önüne alınarak yaşanan deprem felaketlerinin
önlenmesi için TBMM’ye bir kanun teklifi sundu
 

(HABER MERKEZİ) – CHP Adana Milletvekili
Jeoloji Yüksek Mühendisi Müzeyyen Şevkin, ‘Türkiye Diri Fay Haritası’nın göz
önüne alınarak depremler nedeniyle yaşanan felaketlerin önlenmesi için Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ‘Fay Hattı Kanun Teklifi’ sundu. 
Fay hatları üzerindeki yapılaşmaların
durdurulması ve hat üzerinde yeni yapılaşmalara izin verilmemesi amacını
taşıyan kanun teklifi ile ilgili bilgi veren Şevkin, ‘Türkiye Diri Fay
Haritası’ baz alınarak yapılan incelemede, Aksaray, Bolu, Sakarya, Yalova,
Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş, Hatay,
Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya, Bingöl gibi 18 ilin merkez yerleşim
birimleri ile 80’i aşkın ilçe merkezinin ve ilk belirlemelere göre yine içinde
son Elazığ Sivrice depremini yaşayan köylerin de bulunduğu 502 köyün deprem
üretme potansiyeli yüksek aktif fayların geçtiği hatlar üzerine doğrudan
oturduğunun bilinmesi nedeniyle TBMM’ye ‘Fay Hattı Kanun Teklifi’ sunduğunu
vurguladı. Şevkin, şunları söyledi: 
“Son yaşadığımız Elazığ depremi de
göstermiştir ki depreme kaynaklık eden Doğu Anadolu Fay Zonu doğrudan Bingöl ve
Kahramanmaraş illerimiz, Palu, Sivrice, Gölbaşı gibi ilçeler ile birçok köy
yerleşim birimlerinin içinden geçmektedir. Bu zon üzerindeki yapıların depreme
karşı koyarak ayakta kalması mümkün olmamakta ve can ve mal kayıpları ortaya
çıkmaktadır. Çok sayıda il merkezimizin ve ilçelerimizin de benzer durumda
olduğu göz önüne alındığında başta aktif fay hatları veya zonları olmak üzere
doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir
yapı inşa edilmesi önlenmelidir. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afete maruz
alan olarak ilan edilmiş bölgelerin 6306 Sayılı Kanun kapsamına öncelikle
alınarak dönüşüme tabii tutulması gerekmektedir. Başta deprem olmak üzere doğa
kaynaklı afetlere maruz olabileceği belirlenerek ilan edilmiş alanlarda can ve
ekonomik kayıpların yaşanmaması için 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2.
maddesinin önerilen şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı
düşünülmektedir.” 

Share
754 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.