logo

03 Temmuz 2018

Kültürel istihdam Yüzde 4,4 arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından kültürel istihdam, 2017 yılı sonuçları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede, Ülkemizde 2017 yılında kültürel istihdamın bir önceki yıla göre %4,4 artarak 614 bin kişi olduğu bildirildi.

ADANA (GÜNEY HABER)-TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından kültürel istihdam, 2017 yılı sonuçları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede, Ülkemizde 2017 yılında kültürel istihdamın bir önceki yıla göre %4,4 artarak 614 bin kişi olduğu bildirildi.
Erkeklerin 2017 yılında kültürel istihdamın %51,5’ini, kadınların ise %48,7’sini oluşturduğu belirtildi.

Kültürel istihdamda olanların %64,8’i 30-54 yaş grubunda yer aldı
Yaş gruplarına göre bakıldığında, kültürel istihdamda olanların %64,8’inin 30-54 yaş grubunda, %27,7’sinin 15-29 yaş grubunda, %7,5’inin ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı belirtildi.

Kültürel istihdamda olanların %46,6’sını lise altı eğitimliler oluşturdu
Kültürel istihdamda olanların %46,6’sını lise altı eğitimliler, %33,4’ünü yükseköğretim, %20’sini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanların oluşturduğu ifade edildi.

Kültürel istihdamın %58,6’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı
Kültürel istihdamda olanların, %58,6’sının ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %41,4’ünün işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı, kültürel istihdamda olanların %71,5’inin tam zamanlı çalışırken, %28,7’sinin yarı zamanlı çalıştığı, kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresinin 38,8 saat olduğu bildirildi.

El sanatları çalışanlarının payı %45,8 oldu
Kültürel istihdamın %87,1’inin kültürel meslek alanlarında, %12,9’unun ise diğer meslek alanlarında çalışanların oluşturduğu, kültürel mesleki alanlarına bakıldığında kültürel istihdamda olanların %45,8’inin el sanatları çalışanları, %14,3’ünün mimar, planlamacı ve tasarımcılar olarak, %8,8’inin ise yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları olarak çalıştığı belirtildi.

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı %10,4 oldu
Kültürel istihdamın %32,7’sinin kültürel faaliyet alanlarında, %67,3’ünün ise diğer faaliyet alanlarında çalışanların oluşturduğu, kültürel faaliyet alanlarına göre “Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri”nde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payının %10,4, “yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri”nde çalışanların payının %7,7, “Programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri”nde çalışanların payının ise %4,4 olduğu ifade edildi.

Share
207 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.