logo

01 Şubat 2019

Rapor alıp tatile çıkanlar yandı

Gereken hallerde rapor alıp işe gelmemek işçilerin en doğal haklarından bir tanesidir. İşverenler açısından çok da hoş karşılanmayan sık sık alınan raporlar işten çıkarılma nedeni olabilir. Rapor alarak işe gelmediği için işten atılan işçilerin her halükarda kıdemi ve ihbar tazminatı ödenmek zorunda ancak, rapor alarak tatile çıkan ya da başka işte çalıştığı tespit edilen kişilerin bu hakları da ortadan kalkıyor.

 

ADANA (GÜNEY HABER)-Gereken hallerde rapor alıp işe gelmemek işçilerin en doğal haklarından bir tanesidir. İşverenler açısından çok da hoş karşılanmayan sık alınan raporlar işten çıkarılma nedeni olabilir. Rapor alarak işe gelmediği için işten açılan işçilerin her halükarda kıdemi ve ihbar tazminatı ödenmek zorunda ancak rapor alarak tatile çıkan yada başka işte çalıştığı tespit edilen kişilerin bu hakları da ortadan kalkıyor.

Rapor, gerekli durumlarda alındığında herhangi bir sorun teşkil etmezken bu durumun sık tekrarlanması ve alınan raporun kötüye kullanılması işçiler açısından büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olabilir. Rapor alarak başka bir işte çalışan yada tatile çıkanlar, tazminatsız bir şekilde işlerine son verilebilir. Bu nedenle raporun amacına uygun alınması şeffaflık ve dürüstlük açısından büyük bir öneme sahiptir.

Yargıtay’ın geride bıraktığımız günlerde rapor alarak tatile çıkan bir kişi hakkında emsal oluşturabilecek bir karar verdiğine dikkati çeken Avukat Hüseyin Günaçan; “Yargıtay, rapor alarak tatile çıkan bir kişinin iş akdinin sona erdirilmesinden sonra mahkemeye başvurması ve gereken aşamaların görülmesinin ardından nihai kararını vererek, işçinin işine geri dönmemesine karar verdi. Kararın devamında işçinin sadece kıdem tazminatını alabilmesine, ihbar tazminatının ise verilmeyecek olmasına hükmetti. Karardan da anlaşılacağı üzere, bu gibi rapor alarak tatil yada başka işte çalışma gibi durumların tespiti halinde işçinin işe geri dönme ihtimali ortadan kalkarken sadece kıdem tazminatını alabilmesini imkan veriliyor. Bu nedenle işçilerin bu konuda duyarlı ve dikkatli olmaları gerekiyor.” dedi.

Aldıkları raporu kötüye kullananların sadakat borcuna aykırılıktan işten çıkarıldığını belirten Günaçan; “İşçilerin, işverene karşı işlerini yerine getirme anlamında sadakat borçları vardır. Yalan beyanlarla rapor alarak raporu amacı dışında kullanmak, sadakat borcunu ihlal etmektir. Bunun karşısında işçi hem işini kaybettiği gibi bazı durumlarda da tazminat haklarını da kaybeder.” ifadelerini kullandı.

Share
328 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.