logo

06 Kasım 2018

 “Uluslararası Mültecileri Koruma ve Yaklaşım” Eğitimi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 380 avukatın katıldığı “Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım” Eğitimi Sheraton Otelde başarıyla tamamlandı.

ADANA (GÜNEY HABER)-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – Türkiye Barolar Birliği ve Adana Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 380 avukatın katıldığı “Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım” Eğitimi Sheraton Otelde başarıyla tamamlandı.

Baro Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş’ün açılışta yaptığı konuşmada; Ülkelerinde yaşam hakları sınırlanan, hukuki güvenlikleri ortadan kalkan ve geçimleri imkânsızlaşan, savaşın ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü ortamlardan kaçmak zorundaki insanlar daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmeyi isteğini vurguladı.

Türkiye, Cenevre Sözleşmesinin 1. maddesinin (B) fıkrasının 1. bendi gereğince, Cenevre Sözleşmesine coğrafi çekince koyarak, sadece Avrupa’dan gelen kimseleri mülteci olarak tanımladığını belirten Av. Gümüş, “Türk hukukunda coğrafi kısıtlamalar nedeniyle yapılan mülteci-sığınmacı ayrımı, uluslararası mülteci hukukunda kullanılan kavramlar ile çelişmektedir. Uluslararası mülteci hukukunda, sığınmacının mültecilik koşullarını taşıdığının tespiti üzerine mülteci statüsünü kazanması söz konusu iken, iç hukukta sığınmacı olarak nitelenen kişilere hukuken mültecilik statüsünün verilmesi mümkün olmamaktadır’. Ancak ülkemize çok sayıda Afrika ve Asya’dan sığınmacı gelmektedir. Bugün sayıları milyonları bulan göçmenler Akdeniz’den Avrupa’ya geçmek isterken hayatını kaybetmektedir. Hukuki yardımın çok büyük önem taşıdığı bir ortamda Adli Yardım imkanları daha da genişletilmelidir. Katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

Sonrasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TBB Adli Yardım Komisyonu Koordinatörü Av.Şakir Uzun tarafından açılış konuşması yapıldı, projenin önemi, hedeflenen amaçlar, aynı zaman da mültecilere özgü ayrı bir adli yardım görevlendirme listesinin bu eğitimi almış avukatlardan oluşturulması, bu görevlerin giderlerinin adli yardım kafasını dışında ayrı fonlardan karşılanarak, yaşanan hukuksal sorunların giderilmesi ve mültecilerin adalete erişiminin sağlanmasının önemi anlatıldı.

İlk gün oturumlarında Av. Ayşegül Yalçın Eriş, Uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (vekâletname, tebligat, itiraz usulleri, süreler, müvekkile/bilgiye erişim vb.) , Mültecilerle ilgili olarak medeni hukuka ve iş hukukuna ilişkin hususlar (MÖHUK m.4, evlenme, boşanma, doğum kaydı, ölüm, iş piyasasına erişim vb.), kadı ve çocukların korunması, (6284 sayılı kanun, 5395 sayılı kanun, refakatiz çocuklar yönergesi) BM –Av. Musa Toprak; Mülteci müvekkillere yaklaşım eğitimi konularında sunumlar yaptı.

İkinci gün oturumunda ise; BM Görevlisi Güz Gültan; Uluslararası Hukukun Temel İlkeleri, 1951 Sözleşmesi Altında Mülteci Tanımı, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri, BM Görevlisi Gizem Doğangül Kaleli; Uluslararası ve Geçici Koruma Usulleri, Hakları ve Yükümlülükleri, Av. Tuğçe Duygu Köksal; Anayasa Mahkemesi İçtihadı, Işığında Gözetim, Sınırdışı ve Geçici Tedbir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı – Geçici Tedbir ve Acil Başvuru konularında sunumlar yaptı.

 

 

Share

adana escort , escort adana , adult forum

77 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.


Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/adanagun/public_html/wp-content/themes/HaberMatikV3/footer.php on line 43