logo

Yerli Besiciliği Teşvik Edelim

İyi Parti
Adana Milletvekili Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Yerli Besiciler alacaklarını
beklerken Et ve Süt Kurumunun yanlış politikalarının düzeltilmesi için Tarım ve
Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

(HABER MERKEZİ)-İyi Parti Adana Milletvekili Dt.Mehmet
Metanet Çulhaoğlu, Yerli Besiciler alacaklarını beklerken Et ve Süt Kurumunun
yanlış politikalarının düzeltilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru
önergesi verdi.  Çulhaoğlu verdiği soru
önergesinde şu konulara temas etti;

“Kırmızı et sektöründeki sorunların temelinde; mera
alanlarının bilinçsizce kullanımı, kırmızı et ithalatı, yem, mazot, gübre ve
ilaç gibi temel girdi maliyetlerindeki fiyat artışlarıyla birlikte bir de
ülkemizdeki hayvan yetiştiricilerimizin yani Yerli Besicilerimizin Et ve Süt
Kurumuna sattıkları küçükbaş/büyükbaş hayvanlar için ödeme yapılmaması
sebebiyle özellikle 40 yaş altı genç nüfusun kentlere göç ettiği ve aile
işletmelerinin sayısının gün geçtikçe azaldığı bilinmektedir.

Bakanlığınızca 2016,
2017, 2018 yıllarında Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Programı kapsamında teslim
edilen hayvanların şartnameye aykırı olarak damızlık özelliği taşımadıkları,
şartnamede olmadığı halde Sarole, Brangus, Aubrac ırklarının Romanya’dan ithal
edildiği ve bu hayvanlarda Sığır Tüberkülozu ve Brusellozu, Koyun Keçi Çiçeği,
Brusellozu, Veba hastalıkları taşıdıkları Sayıştay’ın 2018 Yılı Denetim
Raporunda yer almaktadır. 2017 yılında bir önceki yıla göre kesimlik hayvan
ithalatını yüzde 417 artırmanız, karkas et ithalatını yüzde 364 artırarak
yanlış hayvancılık politikası izlemeniz sebebiyle ülkemizdeki yerli
besicilerimiz henüz damızlık vasfını kaybetmemiş hayvanlarını bile Et ve Süt
Kurumuna yada özel teşebbüse satmak zorunda bırakılarak bitme noktasına
getirilmiştir.

Yerli Besicilik
sektörümüzü canlandırıp verimliği-sürekliliği sağlamak için, ithal eden değil
ihraç eden bir ülke konumuna gelebilmemiz için;

Bakanlığınızca
sürdürülebilir kırmızı et üretim politikasının uygulanması için özellikle genç
nüfusumuzu tarım ve hayvancılık sektöründe istihdam ederek Besicilerin
sorunlarını çözecek herhangi bir çalışmanız yada plan-projeniz bulunuyor mu?

Et ve Süt Kurumu 2003
yılından günümüze kadar hangi illerde, kaç Besicimize, ne kadar ödeme yaptı?

Et ve Süt Kurumunun
2018 ve öncesi yıllardan Besicilere borcu bulunuyor mu? Varsa hangi illerde,
kaç kişiye, toplam ne kadar borcu bulunmaktadır?

Et ve Süt Kurumunun
depolarında kaç ton kırmızı et bulunmaktadır? Bunlardan kaç tonu ithal edildi,
kaç tonu yerli besiciden alındı? Bu etlerin son kullanma tarihleri ne zaman
dolmaktadır?

Et ve Süt Kurumunun
depolarındaki son kullanma tarihleri dolmakta olan kırmızı eti iç piyasada mı
satarak bitirmeyi düşünüyor sunuz? Yoksa ihraç etmeyi mi düşünüyorsunuz? Bu hususta
nasıl bir yol izleyeceksiniz?Kamuoyu sizden açıklama bekliyor.”

Share
293 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.