logo

istanbul escort

porno izle

porno indir

12 Mayıs 2017

Çetinkaya: “ASKİ yeterli yatırımı yapamıyor”

CHP Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili, Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya, ASKİ’nin Adanalıya yeterli hizmet üretemediğine vurgu yaptı

ADANA(GÜNEY HABER) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili, Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya, Adana Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Adana için gerekli yatırımı yapamadığını bildirdi.

ASKİ Genel Kurulu’nun ardından yayınlanan ‘2016 Yılı ASKİ Faaliyet Raporu, Bütçe Kesin Hesabı ve Denetim Raporu’ üzerine değerlendirmelerde bulunan Çetinkaya, öncelikli olarak denetim komisyonu raporunda kararların tasnif edilmediğine, kaç adet ihale ve ihalelere ait çeşitlerin sınıflandırılmadığına dikkat çekti. Raporda 2560 sayılı kanunun 10. maddesine göre denetim yapması gereken denetçilerin, sadece yönetim kurulu kararlarını incelediğini ancak herhangi bir eleştiri bulunamamasını manidar karşılayan Çetinkaya, “4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre 19. madde açık, 20.madde belli istekli ve 21.madde de pazarlık modeli ile yapılan ihalelerdir. Bu bilgiler denetim raporunda ve faaliyet raporunda yer almamaktadır” dedi.

“YATIRIM YOK, MAAŞ VAR”
Gelir gider üzerinde yaptığı incelemede, toplam gelir, toplam gider, kar-zarar oranlarının bilinmediğine işaret eden Çetinkaya, “Bütçe gerçekleşme oranı hakkında hiçbir şey söylenmemektedir. Hâlbuki bütçe gerçekleşmesi planlama ve iş yapma kapasitesini göstermektedir” diye konuştu.

Faaliyet raporu hakkında da açıklamalarda bulunan Çetinkaya, “Gider gerçekleşme oranı yüzde 52 olmuştur ancak bütçe gerçekleşmelerindeki giderin türleri itibariyle incelendiğinde yatırım bütçesinin gerçekleşme oranı yüzde 18 olmuştur. Yani bütçe yapılırken bütçenin yüzde 48 yatırım harcaması (389 milyon 472 bin TL) hedefi konulurken gerçekleşen 75 milyon 451 bin TL olmuştur. Bu oran da toplam bütçenin yüzde 18’ine tekabül etmektedir.   Bir başka ifade ile toplam bütçenin yarısını yatırma ayıran ASKİ gerçekte ise toplam bütçenin beşte birini anacak yapabilmiştir.

Memur, işçi ve sözleşmeli personel ile taşeron çalışan maaşlarının bütçe içindeki payı incelendiğinde bütçe tahmini yüzde 28 iken gerçekleşme yüzde 38 olmuştur. Yani bütçede yatırımların yapılmadığı, sadece maaş verildiği anlaşılmaktadır.”

“DOĞRUDAN TEMİNLERİN AÇIKLAMASI YOK!”
ASKİ’nin finansal göstergeler tablosunu da inceleyen Ulaş Çetinkaya, şunları söyledi:

“Cari oranın düştüğü, yani kısa vadeli borçları ödemek için dönen varlıkların azaldığı, özkaynak oranının azaldığı, özkaynağın eridiği görülmektedir.

Diğer hususlar başlıklı maddede ihale yöntemlerine göre ihalelerin sıralanmadığı, kaç adet ve ne kadarlık ihale yöntemine göre olduğu, 4734 sayılı kanuna göre yüzde 10 sınır olan doğrudan temin suretiyle alım yöntemine göre olduğu, 10 sınırı geçilip geçilmediği anlaşılmamaktadır.

Teftiş Denetim Ve Hukuk Raporlarında yapılan denetimi ve incelemelerin kimler için yapıldığı, sonuçlarına hangi iş ve işlemlerin yapıldığı,  dava istatistikleri açılan davalar, kazanılan davalar, kaybedilen davalar ile ilgili olarak ödenen mahkeme giderleri, tazminatların ilgili ve sorumluların belirlenip belirlenmediği ve bunların rücu edilip edilmediği bilinmemektedir. Sonuç ve öneride ise denetimin sınırlı olduğundan bahsedilmektedir. Öte yandan faaliyet raporunda yer alan araçların taşınır kesin hesabının bütçe eklerine işlenip işlenmediği bilinmemektedir ve sorgulanmalıdır. Yıllar itibariyle personel dağılımında dolu, boş kadro ve personel sayıları bir arada görülmemektedir. İnsan kaynağı olan personelin cinsiyet ve eğitim durumlarına göre sınıflandırma yapılmalıdır.”

“MAL VE HİZMET ALIMI YATIRIMDAN FAZLA”

ASKİ’nin 2003 yılında şehre verdiği su miktarının 66 milyon metreküp iken 2016 yılında 146 milyon metreküpe çıktığını, bu satış miktarı ile tahakkukun karşılaştırılmasının şart olduğunu ifade eden Çetinkaya, “Bu bilgiler kamuoyuna sunulmalıdır. 2016 yılı fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde gerçekleşen bütçe giderleri incelendiğinde personel, mal ve hizmet (taşeron) yatırımlarının çok fazla olduğu görülmektedir. Kısaca giderlerin dağılımında yatırım az, mal ve hizmet alımı fazladır” dedi.
ASKİ’nin su kayıplarının azaltmakla yükümlü olduğuna işaret eden Çetinkaya, raporlarda kayıp kaçak oranının yüzde 38.20 olarak belirtildiğini ancak yıllar itibariyle kayıp-kaçak oranının bilinmediğini ve tebliğde belirtilen oranlara uymadığını vurguladı. Çetinkaya, kayıp-kaçak tedbirlerinin yetersizliğine işaret ederek, tebliğe göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
ASKİ’nin 2011 yılından bu yana çeşitli alacakları olduğunu, bu alacakları zaman aşımı ve sorumluluklar açısından değerlendirmenin önemini belirten Çetinkaya, “Memur sayısı bir bölümde 493 diğer bir bölümde 491 kişi, işçi personel bir ibarede 210 diğerinde 200 kişi görülüyor. Bu veriler kendi içinde çelişiyor” dedi.

ASKİ, 2016’DA 115 MİLYON LİRALIK ZARARDA!
Mali hizmetleri ve bütçe tablosu hakkında da bilgiler veren Çetinkaya, ASKİ’nin 2012 yılında 228 milyon liralık giderine karşılık 243 milyon lira gelir sağladığını, 2014 yılında 318 milyon liralık gelire karşılık 337 milyon lira gelir sağladığını, 2016 yılında ise 815 milyon liralık gidere karşılık 700 milyon lira gelir sağladığını ve 115 milyon liralık  eksi bakiyenin ASKİ’nin durumunu net olarak gözler önüne serdiğini ifade etti. 2017 yılına ait gider tahmininin yaklaşık 900 milyon lira, gelirin ise 700 milyon lira olarak ele alındığını vurgulayan Çetinkaya, “ASKİ, bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi yatırım yapmayan fakat bütçesi açık veren bir kurum haline getirilmiştir” diye konuştu.

“KURUMSAL YAPI YOK!”
Çetinkaya, kazanılan davalarda avukatlara ödenen vekalet aylıkları ile kaybedilen dosyalar için kesinti yapılıp yapılmadığının bilinmediğini, bütçe gerçekleşmelerinin düşük kaldığını, giderlerin yüzdelik birimlerde dağılımının olmadığını, borçlanma ihtiyacının artmasının yatırım ihtiyacı ile eşleşmediğini, ASKİ’de sürekli üst yönetici değişikliği nedeniyle kurumsal bir yapının oluşturulamadığını sözlerine ekledi.

 

Share
335 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.