şişli escort - ataşehir escort - kadıköy escort - pendik escort - ümraniye escort - mecidiyeköy escort - taksim escort - beşiktaş escort - kartal escort - maltepe escort
hava 21° Hafif Yağmur ve Gök Gürültüsü
DOLAR 32,2401 % % 0.18
EURO 34,9974 % % 0.41
GRAM ALTIN 2.427,02 % % 0,71
ÇEYREK A. 3.968,18 % % 0,71
BITCOIN 67.312,02 % -2.927
SON DAKİKA

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Son Güncelleme :

29 Mayıs 2014 - 16:27

/ 465 views kez okundu.
KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

İHALE İLANI

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AKARCA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 61 KOD NOLU TEFEKLİ – İNCELER VE 7 KOD NOLU KAŞKÖYKÖPRÜ – AHRAZLAR ORMAN YOLU SANAT YAPISI YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İhale Kayıt Numarası                     : 2014/60279

İdarenin

a)Adresi                                                    : Atatürk Cad. Orman İşletme Sk.  No:11 Karaisalı /ADANA

b)Telefon ve fax Numarası              : 322 551 2308 – 322 551 2049

c)Elektronik posta Adresi(varsa)  : karaisaliisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

İnternet Adresi                                      : https://ekap. kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Yapım İşinin

a)Niteliği, türü ve miktarı                   :61 Kod Nolu Yol 1+800

                                                                         7 Kod Nolu Yol 4+500

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı  bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu)yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                         :Akarca Orman İşletme Şefliği

c) Teslim tarihi                                      :Sözleşmeyi mutakip 10 gün içinde

d) işin süresi                                           :Yer tesliminden itibaren 60 gündür.

3-İhalenin

a)Yapılacağı Yer                                  :Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü Şehit Hasan GÜDEN İhale Salonu.

b)Tarihi ve Saati                                  : 16.06.2014  –  Saat: 11: 00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve /veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri

Son 15 yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon Yapısı ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler

Anahtar teknik personel istenilmemektedir.

4.4. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1. bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarih 27961 sayılı resmi gazetede yer alan ayapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A V.GURUP: Kara yolu işleri maddesi gereği

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Mimarlık

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118  (YÜZONSEKİZLİRA)  karşılığı KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinde e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Gelen Evrak Kayıt Bürosu adresine elden teslim edileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini,  her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 ( YETMİŞ ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı ( N ) : 1,20

İLAN OLUNUR.

KARAİSALI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

(BASIN ADN.1522)  www.bik.gov.tr

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort