logo

20 Şubat 2020

Çulhaoğlu: “Diş Hekimleri mağdur edilmesin”

İyi Parti Adana Milletvekili Dt. Mehmet Metanet Çulhaoğlu; Vatani görevlerini yaparken Milli Eğitim Bakanlığı’nda eksik kadroyu tamamlayan ve özlük haklarını kaybetmeyen öğretmenler gibi Diş Tabiplerinin de asker alma işlemlerinde devlet hizmet yükümlüsü olarak devlet hastanelerinde görev yapabilmeleri amacıyla18 Şubat 2020 tarihinde TBMM’ye kanun değişiklik teklifi verdi.

 (HABER MERKEZİ)- İyi Parti Adana Milletvekili Dt. Mehmet Metanet
Çulhaoğlu; Vatani görevlerini yaparken Milli Eğitim Bakanlığı’nda eksik kadroyu
tamamlayan ve özlük haklarını kaybetmeyen öğretmenler gibi Diş Tabiplerinin de
asker alma işlemlerinde devlet hizmet yükümlüsü olarak devlet hastanelerinde
görev yapabilmeleri amacıyla18 Şubat 2020 tarihinde TBMM’ye kanun değişiklik
teklifi verdi.

Çulhaoğlu verdiği kanun teklifinde; “25/06/2019 tarih ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun
10 ve 13’üncü maddelerindeki Öğretmenler ve Tabipler gibi  meslek grupları Milli Savunma Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığınca her celp ve/veya atama döneminde müştereken belirlenecek
yer ve miktarda yedek subay aday adayı silahaltına alınmakta iken, Diş
Hekimliği Fakültelerinden mezun olan Diş Tabiplerimiz adıgeçen kanundaki meslek
grupları arasında yer almadığından yedek subay aday adayı olarak silahaltına
alınmamakta ve bu haktan mahrum bırakıldıkları için özlük hakları açısından
kayıplar yaşamaktadır.

Türk Dişhekimleri
Birliği verilerine göre; Türkiye’de 2020 yılı itibariyle 67’si Devlet
Üniversitesi, 26’sı Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 93 Dişhekimliği
Fakültesinden 66’sında eğitim verilmekte olup, bu fakültelere 2020 yılında
verilen kontenjan sayısı 6.421’e ulaşmıştır. 5 yıl boyunca maliyetli ve zorlu
bir eğitim alarak mezun olan yüzlerce Diş Tabibimiz özellikle son 10 yılda
insangücü planlamasının yapılmaması sebebiyle istihdam hususlarında mağdur
olmaktadır. Bu mağduriyetlerin üzerine birde Milli Savunma Bakanlığında ihtiyaç
olmasına rağmen silahaltına alınmada yedek subay olarak alınmamaları
Diştabiplerimizi mağdur etmiştir.

Ülkemizin il
merkezine uzak olan birçok ilçe devlet hastanelerinde diş tabibi açığı
bulunduğu için vatandaşlarımız ağız ve diş sağlığı hususlarında tedavi hizmeti
alabilmek için kilometrelerce yol katederek hem maddi yönden hemde sağlıkları
açısından mağdur edilmektedir. İşte Diş Tabiplerimizin yedek subay aday
adaylığı sonrası yedek subay olarak Devlet hizmet yükümlülüğünü ilçe devlet
hastanelerinde yerine getirmeleriyle hem vatandaşımızın hemde Diş
Tabiplerimizin sorunları bir nebze olsun çözümlenmiş olacaktır.

Anayasanın 56 ncı
maddesinin 1 inci fıkrasında da “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahiptir” hükmü ile belirtilen tüm vatandaşlarımızın ağız ve diş
sağlığı hizmeti alabilmelerinden mahrum bırakmadan mağdur etmemek için,
İnsangücü planlaması yapılmadan Üniversitelerde açılan kontenjanlarla sayılı
her gün çoğalarak artan fakat istihdam edilmeyen Diş Tabiplerimizin bir nebzede
olsa sorunlarının çözümlenebilmesi  ile
Ülkemizin diş tabibi ihtiyacına katkı sağlayabilmesi amacıyla 7179 sayılı
Askeralma Kanununun 13 üncü maddesindeki Tabipler unvanına Diş Tabibi unvanının
da eklenerek değişiklik yapılması amaçlanmıştır.” dedi.

Share
1252 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.