Adana Güney Haber

HUKUKTA İŞ SÖZLEŞMESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR

HUKUKTA İŞ SÖZLEŞMESİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR
Av. Hasan Koç
Av. Hasan Koç( hasank@adanaguneyhaber.com )
241 views
14 Aralık 2021 - 13:30

BORÇLAR KANUNU

A- MADDE 393- Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

İŞ KANUNU

B-Madde 8 – İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir

1- İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

2- Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI NELERDİR? İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a- İş görme

b-Özen ve sadakat borcu

c-Sır saklama

d-İtaat borcu

İŞVERENİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Ücret ödeme

İşçinin gözetilmesi

İş,  araç ve malzemelerin verilmesi

İşçinin kişiliğinin korunması

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENLERİ

İşçinin kendi isteği ile (iş veya özel nedenlerle) istifası

24. madde gereğince işçinin haklı nedenle tazminatlı feshi

Kadın işçinin evlenmesinden sonraki bir yıl içinde geçerli sebeple feshi

İşverenin işten çıkarması

Geçerli sebeple tazminatlı feshi

25. madde gereğince haklı nedenle derhal ve 25/II ile tazminatsız feshi

Emeklilik (hizmet yılı ve prim günü dolmasına rağmen yaşı bekleyenler dâhil)

Ölüm

Askerlik

Tarafların anlaşması ile fesih

Belirli süreli sözleşmede belirlenen tarihin dolması

İŞ SÖZLEŞMESİNİN GENEL NEDENLERLE SONA ERME NEDENLERİ

1-ölüm

2-sözleşmenin geçersizliği

3-tarafların uzlaşması

# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -

marmaris tekne turu