İnternet dünyası çocukları şiddete yöneltiyor

15 Mayıs 2017 - 00:04

Kimi bilim insanlarınca çağın önemli sorunu olarak nitelendirilen internetin, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini şiddet içerikli programlar ile bunların çocuklar üzerindeki etkisi ve erişimi içinde kapsamlı bir araştırma yapılması gerekir.

teknolojik gelişme ile çocuklar için yararlı olduğu kadar zararlı ürünlerin de üretile biliniyor. çocukların gelişim süreçlerinde şiddet içerikli oyunların ve program izlemelerinin onları şiddete yönelttiğini yönünde ciddi bilimsel değerlendirmeler var. Medyanın ve internetin çocukların şiddete yönelmelerindeki etkilerinin araştırılması ve bu sorunun önlenmesi için devlet yetkililerinin mutlaka bir araştırma komisyonu kurulması lazım. Çağımızda çocukların yaşamında da internet çok önemli bir yer edinmiştir. Büyük kentlerde yaşayan çocukların oyun alanlarının yetersiz olması nedeniyle evlerinde televizyon, internet ve telefonla kendilerine bir dünya yaratmaya çalışıyorlar. Çocukların yaşamsal olanakları yanında aldıkları eğitim, aile ve çevre ile bu bağlamda etkileşimleri de dikkate alındığında internet, telefon ve televizyon ile oluşan ilişikleri onların rol modellerinin oluşumunun da önünü açmaktadır. Özellikle şiddet içerikli yayınların gençleri ilgi alanına çektiği ve etkilenimi altına aldığı da farklı araştırmalara yansımaktadır.  Silah, yumruk, kavga, cinayet, tuzak, uyuşturucu, kısacası olumsuz tüm örnekleri içeren oyunlar ve yayınların çocukların erişimi engellenecek bir düzenleme ne yazık ki sağlanamamaktadır. Yayınlarda verilen çocukları uzak tutun ya da çocuklar için zararlıdır ibarelerinin de çok etkili olmadığı görülmektedir. Toplumda farklılıklar gösteren şiddet türlerinin çocuklara yansımalarının da bu bağlamda araştırılması önemlidir.  İnternet ve medyanın özellikle şiddet içerikli uygulamalarının çocuklar üzerinde etkisinin de düzenli incelenmesi ve olumsuz yansımalarının olup olmadığının da değerlendirilmesi gereklidir.

Çocukların evde ve aile içinde olduğu gibi umuma açık yerlerde de internet ve medyanın şiddet etkisinden korunması ve şiddete yönelmesinin önlenmesi adına kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Yasaların varlığının ve düzenlemelerin sorunların aşılmasını sağlamadığı da görülmektedir. Meclis araştırması ile çocukların bu tür oyunlara erişim noktalarının incelenmesi, yayınların denetlenmesi, şiddet içerikli oyunlara ilgiyi yaratan nedenlerinde saptanması, şiddet içerikli programlar ve bunların çocuklar üzerinde etkisi ile erişimi dâhil kapsamlı bir araştırma sağlanmalıdır. Şiddetle ilgili risk etmenlerinin belirlenmesi önemlidir. Çocuklar neden şiddet ile ilgili yayınlara daha çok ilgi duymaktadır? Neden O alana yöneliş göstermektedir? Bu konunun incelenmesi önemlidir. Aile sorunları, eğitim sorunları, ekonomik sorunlar gibi konuların varlığı yanında çocuklar için şiddet içeriğinin daha farklı tanımlamaları da olabilir. Meclisin bu anlamda yapacağı çalışma bugüne kadar yapılanların irdelenip incelenmesinden öte meclis eli ile soruna çözüm üretilecek yasal düzenlemeleri sağlamak, kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek açısından yararlı olacaktır.

 

 

Yeni Yorumlar Kapalı.

© 2014 Adana Güney Haber Tüm Hakları Saklıdır.