logo

18 Şubat 2020

JMO’da birleştirici Genel Kurul

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şubesinin 2 gün süren 13. Olağan Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Tek listeyle gidilen Genel Kurulda mevcut Başkan Dr. Mehmet Tatar’ın hazırladığı liste güvenoyu aldı.

(HABER MERKEZİ)-TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)
Adana Şubesinin 2 gün süren 13. Olağan Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Tek
listeyle gidilen Genel Kurulda mevcut Başkan Dr. Mehmet Tatar’ın hazırladığı
liste güvenoyu aldı.

Jeoloji Mühendisleri Odasının Genel Kurulu yeni hizmet
binasında gerçekleştirildi. İlk gün Genel kurula, CHP Adana Milletvekilleri
Ayhan Barut, Dr. Müzeyyen Şevkin ile 26. Dönem CHP Adana Milletvekili İbrahim
Özdiş, TMMOB İKK Sekreteri, TMMOB’a bağlı Meslek Odalarının Şube Başkanları,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Jeoloji Mühendisleri Odası üyeleri katıldı.

TATAR “12. DÖNEMDE PLANLI BİR ÇALIŞMA DÖNEMİ GEÇİRDİK”

Mevcut Başkan Dr. Mehmet Tatar, 13. Olağan Genel Kurulu
açılış Konuşmasına; Elazığ depreminde, Van da meydana gelen çığ felaketinde, Suriye’de
ve terör olaylarında yaşamını yitiren güvenlik güçlerini, vatandaşları ve hayatını
kaybeden meslektaşlarını anarak başladı.

Yönetim Kurulu olarak Jeoloji Mühendisleri Odası Adana
Şubesi çalışma programı çerçevesinde kamuoyunu bilimsel gerçekler ve mesleki
tecrübelerle sürekli bilgilendirdiklerini anlatan Tatar, “başta meslek içi
eğitim, serbest çalışan üyelerimizin mesleki uygulamalarında karşılaşılan
sorunların çözümü, mesleki denetim, örgütlenme, öğrenci temsilciliği (jeogenç)
etkinlikleri, seminer, sempozyum gibi bilimsel aktiviteleri içeren 12. dönem
faaliyetlerini bir program dahilinde gerçekleştirilmiştir” dedi.

“MADENCİLİKTE DOĞRU POLİTİKALAR UYGULANMALI”

JMO Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar sözlerini şöyle
sürdürdü;

“TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, milyonlarca
yılda oluşan yeraltı kaynaklarımız olan madenlerimizin kamu yararı
doğrultusunda uluslararası norm ve standartlarda, işçi sağlığı ve güvenliğini
esas alarak; çevreyi, doğal ve kültürel zenginliklerimizi koruyarak
değerlendirilmesini ve buna yönelik politikaların hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Madencilikle ilgili doğru politikaların hayata geçirilerek, “Her
Yerde, Herşeye ve Halka Rağmen” maden işletmeciliği yapılmasının doğru
olmadığını belirtmek isterim.

“KENTLEŞME AFET RİSKLERİNİ ÖNCELEYEN ANLAYIŞLA
PLANLANMALI”

Tarih boyunca insanların ve uygarlıkların gelişiminde en
önemli unsurların başında gelen tatlı suların araştırılması, entegre su
yönetimi anlayışıyla kullanılması, ticari bir mal olarak görülmeden kamusal bir
miras olarak geleceğe korunarak bırakılması yaşamsal bir önem arz etmektedir. Taşkınların
insan etkisi ile tetiklenen bir afet olduğu bilinmektedir. Bu amaçla katılımcı
bir anlayış ile kentleşme, planlama, imar ve yapı denetimi kanunu acilen ülke
afet risklerini önceleyen bir anlayış ile yeniden ele alınarak düzenlenmelidir”

“STRATEJİK PLANLAMA YAPILMALI”

Türkiye’de son günlerde meydana gelen Deprem, çığ, sel
gibi doğal afetler ile uçak  ve tren
kazaları gibi olaylarda can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi
çalışmalarının yapılmadığını aktaran Dr. Tatar, “yapılması  gerekirken; Stratejik planlamanın, bilimin ve
bilimsel çalışmaların, liyakatin, denetim mekanizmalarının yerini rant hırsı almaktadır.
Bu nedenle her alanda yaşam hakkı ihlalleri ile karşı karşıya kalmaktayız” diye
konuştu.

“ÖNEMLİ İŞLER BİRLİKTE ÇALIŞMA İLE ELDE EDİLİR”

 Tatar sözlerini
şöyle tamamladı; “Bir doğa olayı olan deprem, düşük standartlarda sağlıksız ve
yasadışı bir yapılaşma, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme,
bilimsel normlara dayalı olarak yapılması gereken arazi kullanım ve yer seçimi
kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi, imar afları gibi faktörler
nedeniyle afete dönüşmektedir. Depremlerin birer afete dönüşmesini engellemek
bizim elimizdedir. Çözümün bir parçası olan jeoloji mühendislerinden yeterince
faydalanılmamaktadır. ABD’de olduğu (Kaliforniya fay yasası) gibi, aktif fay
hatları veya zonları üzerine bina inşa edilmesi yasaklanmalı veya özel jeolojik
araştırmalardan sonra bina inşa edilip edilmeyeceğine ilişkin yasal düzenlemeler
acilen gerçekleştirilmelidir. Sorunların aşılması konusunda Atatürk’ün ‘Unutmayın
ki Büyük Atılımlar ve Önemli İşler Birlikte Çalışmayla Elde Edilir’ sözü bize
yol göstermeye devam ediyor”

YENİ SEÇİLEN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Genel Kurulun işkinci gününde seçimler yapıldı. Tek liste
ile gidilen seçimde mevcut Başkan Dr. Mehmet Tatar’ın hazırladığı liste
oylandı. Seçim sonunda güvenoyu alan listedeki asil ve yedek üyelerden oluşan
Yönetim Kurulu şöyle oluştu; Asil Üyeler; Dr. Mehmet Tatar, Doç. Dr. Mustafa
Akyıldız, Mustafa Kemal Mengeloğlu, Meltem Akdoğan,  Emre Büyüközer, Edip Gedik ve İsmail Ergan. Yedek
Üyeler: Müzeyyen Yıldırım, Arda Sırlıbaş, Mehmet Arıcan, Nazlı Temtek Keklik,
Hasine Akın, Selen yurdaışık ve Adem Eren.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yönetim Kurulu üyeleri
mazbata aldıktan sonra kendi aralarında görev bölümü yapacak.  

Share
221 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.