hava
DOLAR 32,9375 % % 0.12
EURO 35,4129 % % 0.06
GRAM ALTIN 2.463,01 % % -0,27
ÇEYREK A. 4.027,02 % % -0,27
BITCOIN 60.480,01 % -4.347
SON DAKİKA

KARAİSALI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Son Güncelleme :

22 Mayıs 2014 - 19:43

/ 404 views kez okundu.
KARAİSALI MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

 

 İLAN TABLOSU KİRALAMA

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınır (araç), 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 2- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar 3 yıl süreyle yol olarak kullanılmak amacıyla 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

 3-Satışa sunulan taşınırın (araç) ve kiraya sunulan taşınmazların ihalesi Karaisalı Malmüdürlüğü Makam Odasında hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

 4-Satışa sunulan taşınıra (araca) ve kira ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Karaisalı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

 5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda;

ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de

yazılması zorunludur), ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C. Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline

kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2014 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları, gerekmektedir.

6- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif

mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

7- Kira bedelleri yıllık peşin veya dört eşit taksitte ödenir.

8- Taşınırın (aracın) satış bedeli peşin olup, ihale bedeli üzerinden ayrıca alıncak olan KDV, diğer vergiler ve trafiğe uygunluk belgesi alınması alıcıya aittir.

9-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İsteklilerin, ihale tarihinden önce İdaremize müracaat etmeleri halinde taşınmaz ve taşınır yerlerinde gösterilecektir

İlan olunur.       

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir   

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : (322) 551 20 59 

 (BASIN ADN.1444) www.bik.gov.tr